Verzend naar FacebookVerzend naar Google PlusVerzend naar Twitter

Algemeen

De Golden Retriever Club Nederland is opgericht in 1956 en is de enige door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland erkende rasvereniging voor Golden Retrievers, die al meer dan zestig jaar bestaat. De GRCN behartigt de belangen van het ras de Golden Retriever. De GRCN streeft ernaar de Golden Retriever zowel lichamelijk als geestelijk op het gewenste peil te houden en verwacht van haar leden dat zij dit doel onderschrijven.

 

Activiteiten

 De GRCN organiseert jaarlijks een aantal evenementen zoals:

- De Kampioenschapsclubmatch

- Twee Fokdagen inclusief DNA-prikdagen

- Drie Open shows: Nieuwjaarsshow, Zomershow en Kastanjeshow

- Wandeling & Buffet

- Diplomadagen, Workingtesten en Veldwedstrijden

 

Daarnaast geeft de GRCN 6 keer per jaar het clubblad "HET GOLDEN NIEUWS" uit. Een fraai uitgevoerd blad vol wetenswaardigheden over ons ras dat aan onze hoofdleden wordt toegezonden. Ook wordt er één maal per jaar het "JAARBOEK" uitgegeven. Hierin staan de advertenties van fokkers en kennels en heel veel informatie over de Golden Retriever.

 

Hoe wordt u lid?  

Wanneer u lid wilt worden van onze vereniging, dan kunt u zich via de website aanmelden. De vereniging kent ook "medeleden": partner en/of gezinsleden, wonende op hetzelfde adres als het (hoofd)lid, zij kunnen zich hiervoor aanmelden. Zij hebben recht op deelname aan de door de GRCN georganiseerde evenementen. Tevens hebben zij stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Uw lidmaatschap gaat pas in als u de contributie heeft voldaan, uw naam in het Golden Nieuws is gepubliceerd en er binnen 2 maanden na de publicatie geen bezwaren tegen u zijn ingebracht. Na ongeveer een jaar wordt uw aspirant-lidmaatschap omgezet in een gewoon lidmaatschap (zie Statuten).

  

Aanschaf van een pup

U dient zelf contact op te nemen met de fokkers die staan vermeld op de lijst met geboren nesten. Deze nesten zijn voortgekomen uit ouderdieren die aan de eisen, conform de doelstelling van de vereniging en het fokreglement hebben voldaan. Dit betekent dat honden waarmee is gefokt zijn onderzocht op de bij dit ras momenteel bekend zijnde erfelijke aandoeningen: HD, ED, en alle oogafwijkingen in en om de oogbol dienen vrij te zijn. Ook moeten de ouderdieren een goed karakter hebben. Voor wat betreft deze informatie (en wellicht de aanschaf van een pup) is er op dit moment (bijna) geen wachtlijst.

  

Jachthond

De Golden Retriever is een jachthond. Hij/zij apporteert onder andere het wild uit water. Hij is dol op water en modder. Veel vrije beweging is nodig om het in aanleg fijne, betrouwbare karakter goed tot ontwikkeling te laten komen. Om de ontwikkeling van de Golden Retriever te stimuleren en om u als "baas" iets te leren, zijn er cursussen, onder andere puppycursussen georganiseerd door de kynologenclub(s).

 

Verdere Informatie

Aan nieuwe leden zal, na ontvangst van het online inschrijfformulier, en na ontvangst van het contributiegeld, een proefnummer van het Golden Nieuws en het jaarboek worden toegezonden, in dit jaarboek zijn o.a. zijn opgenomen:

  • Fotopresentaties van fokkers
  • De Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de vereniging
  • Gegevens over de opvoeding/begeleiding van pup tot volwassen hond
  • Praktische informatie over tentoonstellingen en clubmatches
  • Informatie over jachttrainingen
  • De voeding van de Golden Retriever
  • Een literatuuroverzicht
Copyright © 2018 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy