Verzend naar FacebookVerzend naar Google PlusVerzend naar Twitter

Fokregels opnieuw tegen het licht 

retriever35

 

Na het vaststellen van het Honden- en kattenbesluit (HKB) in 1999, is er al enkele jaren binnen de kynologie in Nederland een discussie gaande over het doel om alle (ras) honden te beschermen tegen de geldzucht van broodfokkers die populaire rassen, zoals de Golden Retriever, alleen maar in grote aantallen willen fokken.

Mede door deze broodfokkers en in enkele gevallen helaas ook clubfokkers, hebben de kopers die veel problemen hadden met deze ’rashonden’ de media gezocht. De meeste kopers klaagden dat ze teveel geld betaalden voor een slechte of zieke rashond en nu nog jaren met de ontstane problemen moeten verder leven, inclusief alle extra kosten.

Binnen de Golden Retriever Club Nederland (GRCN) was dit toen geen thema: statuten, code van ethiek en de fokregels hanteren we al jaren en sinds het Verenigings Fokreglement (VFR) in 2013 met alle aanpassingen is aangenomen, was er eindelijk na jaren duidelijkheid over het fokbeleid.

Maar opeens is er een nieuw besluit voor het fokken van gezelschapsdieren, dat is gepubliceerd is de Staatscourant van 17 juli 2014 en in werking is getreden op 1 augustus 2014. Hierin het HKB herzien met betrekking tot ’bedrijfsmatige activiteiten met gezelschapsdieren’, zoals het fokken is omschreven in artikel 3.4 van dit nieuwe wettelijke besluit.

Hierdoor ontstaan er nu ook aanvullende eisen voor alle hobbymatige (club)fokkers, die automatisch ook aan nieuwe wettelijke eisen moet gaan voldoen.

Als Bestuur van de GRCN moeten we samen met alle leden ons beraden hoe we als vereniging beleid gaan maken: de politiek hoopt dat de sector (de rasverenigingen en dus ook wij als GRCN ) zelf gaat reguleren en opnieuw de fokregels kritisch gaat bezien.

Als bestuur adviseren we alle leden en clubfokkers van de GRCN om deze wettelijke fokregels die vanaf 1 augustus 2014 van kracht zijn, zorgvuldig te lezen en hiernaar te handelen.

Voor alle duidelijkheid: wettelijke regels gaan voor boven clubregels.

Samenvatting nieuwe regels

De regelgeving is per 1 juli 2014 veranderd. Er zijn voor zover dat mogelijk is, doelvoorschriften gekomen in de plaats van middelvoorschriften. Doelvoorschriften geven aan wát u moet bereiken. Middelvoorschriften geven aan hóe u het doel moet bereiken. Dit is een belangrijke manier om dierenwelzijn te bevorderen, omdat de sector zelf onderling verantwoordelijkheid neemt. Voor honden en katten blijven de minimale eisen gelden, zoals ze in het Honden- en kattenbesluit stonden beschreven.

Regels voor fokken

Bij het fokken met huisdieren is het belangrijk dat de manier waarop dit gebeurt niet schadelijk is voor het welzijn en de gezondheid van de ouderdieren en de jongen. Dit geldt ook voor hobbyhouders. De eerste vier voorwaarden hieronder zijn ook van toepassing voor het fokken van paarden, pony's en ezels die niet voor landbouwdoeleinden worden gehouden.

Deze voorwaarden gelden voor u:

  • U zorgt er zoveel mogelijk voor dat ernstige erfelijke afwijkingen en ziekten niet worden doorgegeven.
  • U zorgt er zoveel mogelijk voor dat uiterlijke kenmerken die schadelijk kunnen zijn, niet worden doorgegeven.
  • U zorgt er zoveel mogelijk voor dat ernstige gedragsafwijkingen niet worden doorgegeven.
  • Het aantal nesten of nakomelingen mag gezondheid of welzijn van het dier niet benadelen.
  • Voortplanting moet zo veel mogelijk op natuurlijke wijze gebeuren.
  • Een hond krijgt binnen een aaneengesloten periode van twaalf maanden maximaal één nest.


Wat betekent bedrijfsmatig

U bent bedrijfsmatig bezig als u de activiteiten met huisdieren met een zekere omvang en regelmaat uitoefent. In de meeste gevallen is dit wel duidelijk, zoals bij een dierenspeciaalzaak of een dierenpension. Is het minder duidelijk, dan zijn er indicaties om iets als bedrijfsmatig te beschouwen.

De indicaties zijn:

  • U fokt niet om de dieren zelf te houden als huisdier en ook niet voor uw familie en vrienden.
  • U verkoopt of levert de dieren af aan anderen dan familie en vrienden.
  • U vangt de dieren op tegen een vergoeding en u plaatst hiervoor advertenties.
  • U heeft ruimtes speciaal ingericht voor de opvang, handel of het fokken van de dieren.
  • U bent geregistreerd bij de Kamer van koophandel of u heeft een BTW-nummer.
  • U adverteert.
  • U oefent de activiteiten uit om winst te maken.
  • Voor honden is er naast bovengenoemde indicaties ook nog een getalsmatige indicatie: u heeft in een aaneengesloten periode van twaalf maanden in totaal meer dan twintig honden verkocht, afgeleverd, opgevangen of gefokt. Zit u beneden dit aantal, maar is een of meer van de andere indicaties uit deze opsomming van toepassing, dan kunt u al bedrijfsmatig bezig zijn.


Bedrijfsmatig huisdieren houden

Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor het welzijn en de gezondheid van uw dieren. U moet zich houden aan regels voor huisvesting en verzorging. Dierenmishandeling en verwaarlozing zijn verboden. Dit is ook zo als u bedrijfsmatig huisdieren opvangt, fokt, aflevert en verhandelt.

Alle informatie over dit onderwerp

Houdt u op een bedrijfsmatige manier huisdieren dan houdt u zich aan de regels voor dierenwelzijn, de vakbekwaamheid en de huisvesting. U registreert de locatie van waaruit u activiteiten uitoefent. Organiseert u een tentoonstelling, beurs of markt waar bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren plaatsvinden, dan moet u zich ook bij ons laten registreren. De locatie waar u de activiteiten uitoefent of de tentoonstelling, beurs of markt krijgt dan een Uniek Bedrijfsnummer (UBN).

Voor welke huisdieren

De regels voor bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren staan in het Besluit houders van dieren. Dit is een onderdeel van de Wet dieren. Huisdieren zijn dieren die worden gehouden voor de liefhebberij of als gezelschap. De regels voor bedrijfsmatige activiteiten met huisdieren golden tot 1 juli 2014 alleen voor honden en katten en stonden in het Honden- en kattenbesluit.

Voorwaarden voor handel, opvang en fokken

U voert bedrijfsmatig activiteiten uit zoals verkoop, aflevering, opvang en het voor de verkoop of aflevering fokken of op voorraad hebben van huisdieren. Of u wilt dit misschien gaan doen. De volgende voorwaarden gelden voor u:

  • U registreert een aantal persoonsgegevens en een aantal gegevens van de inrichting waarin de activiteiten plaatsvinden bij ons. Dit doet u vóórdat u start met de activiteiten. Via Direct regelen op deze pagina kunt u zich registreren. De inrichting krijgt een Uniek Bedrijfsnummer (UBN).
  • De beheerder is degene die de dagelijkse leiding geeft aan de activiteiten. Hij of zij heeft een bewijs van vakbekwaamheid voor de diergroep(en) die wordt gehouden. U stuurt een kopie van het bewijs van vakbekwaamheid mee met uw registratie. U kunt dit digitaal uploaden in het formulier.
  • U houdt zich aan de regels voor huisvesting, verzorging en fokken.


Regels voor huisvesting en verzorging

Voor huisdieren die u bedrijfsmatig houdt gelden dezelfde eisen als voor de huisvesting en verzorging van alle andere dieren. U bent verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van de dieren, u verzorgt ze goed en mishandelt en verwaarloost de dieren niet. De algemene zorgplicht geldt altijd.

Een goede verzorging betekent onder meer:

  • De dieren hebben voldoende bewegingsvrijheid.
  • De dieren zijn beschermd tegen slechte weersomstandigheden als ze buiten worden gehouden.
  • De dieren kunnen hun natuurlijk gedrag vertonen.
  • De dieren worden verzorgd door iemand die daarvoor de juiste kennis en vaardigheden heeft.
  • Zieke en gewonde dieren worden direct verzorgd.
  • Dieren krijgen voldoende gezond en voor hun soort geschikt voer en water. Dit verschilt per diersoort.

De voorwaarden voor goede huisvesting zijn onder meer:

  • In de ruimtes zijn geen materialen gebruikt of scherpe randen, uitsteeksels of andere situaties waardoor het dier gewond kan raken. Deze mogen ook niet schadelijk zijn.
  • De ruimte moet gemakkelijk kunnen worden schoongemaakt en ontsmet.
  • De ruimte en de materialen zijn aangepast aan de behoeften die het dier van nature heeft. Dit zijn fysiologische en ethologische behoeften. Denk bijvoorbeeld aan het dag- en nachtritme van het dier.
  • Een drachtig of zogend dier heeft voldoende en geschikte nestruimte.
  • In een verblijf is het aantal dieren en de samenstelling van de diersoorten zodanig dat het gezondheid en welzijn van het dier niet benadeelt.

Normen

Voor honden blijven naast de voorwaarden hierboven, de normen gelden die in het Honden- en kattenbesluit stonden. Het gaat om onder meer:

  • Voor honden zijn er één of meer buitenverblijven of speelweides.
  • Honden zijn ten minste twee uur per dag in het buitenverblijf of op de speelweide.
  • Een binnen- of buitenverblijf heeft rechtopstaande wanden waarvan één zijde doorzichtig is met bijvoorbeeld spijlen, gaas of glas.
  • Gedurende de dag is de ruimte voldoende verlicht door daglicht en het is er nooit warmer dan 30 graden Celsius.
  • Er zijn nooit meer dan 20 honden tegelijk in een binnen- of buitenverblijf.

Meer informatie: https://mijn.rvo.nl/bedrijfsmatig-huisdieren-houden

Copyright © 2018 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy