Verzend naar FacebookVerzend naar Google PlusVerzend naar Twitter

DNA-onderzoekbinnen de GRCN

 

VHL Genotek swabsponsje

 

Het DNA van elk dier is uniek en is voor de helft overgeërfd van de moeder en voor de helft van de vader. Daarom kan een zogenaamd DNA-profiel worden gebruikt om de identiteit van dieren te controleren.

 

DNA-afname en DNA-controle zijn dan ook noodzakelijke basisvoorwaarden om goed te kunnen selecteren. Een DNA profiel is een verplichting, behorend bij de afgifte van stambomen. Bij de afname van DNA van ouderdieren en hun pups hoort ook de opslag van het materiaal en het uitgeven van een DNA-bewijs per pup.

 

DNA afnemen en identificatie

DNA-afname bij volwassen reuen en teven wordt uitgevoerd door enkele buitendienstmedewerkers (chippers) van de Raad van Beheer of door een erkende dierenarts. Ze moeten dus onafhankelijke personen zijn die de identiteit van het dier kunnen bevestigen. Na controle van de chip en de stamboom van uw hond nemen zij wat wangslijm (zogenaamde swap) af. Dit wordt samen met een formulier opgestuurd naar het laboratorium dat het DNA-profiel bepaalt en het DNA bewaart. Het DNA-profiel moet beschikbaar zijn als er dekaangifte wordt gedaan (voorkeur), maar op zijn laatst bij de geboorteaangifte. DNA-afname bij de teef kan door de chipper tegelijk met die van haar pups plaatsvinden. DNA-afname voor pups wordt uitgevoerd door buitendienstmedewerkers van de Raad van Beheer die bij u thuis de pups komen chippen.

 

De meeste laboratoria kunnen normaal gesproken binnen drie weken de uitslag leveren. Deze termijn is zeker nodig bij de verkoop van pups. Eigenaren hebben het recht om snel te weten of de afstamming van hun pups correct op de stamboom staat. Mocht blijken dat de afstamming niet klopt, dan worden de stambomen niet afgegeven. Dat is de logische consequentie als de verstrekte gegevens om welke reden dan ook niet juist zijn opgegeven. Van het DNA wordt een DNA-profiel gemaakt. De uitslag hoort bij (de papieren van) uw hond. De digitale gegevens hiervan worden verstrekt aan de Raad van Beheer. Dit houdt in dat de chipnummers van de ouders en nakomelingen worden doorgegeven met daarbij een antwoord op de vraag of de afstamming correct is. Het DNA-materiaal wordt opgeslagen voor de duur van minimaal twintig jaar.

DNA-onderzoek op gezondheid

Op de Algemene Ledenvergadering van 7 oktober 2015 heeft de ledenvergadering van de GRCN besloten dat naast de bestaande onderzoeken zoals HD-, ED- en oogonderzoek alle honden waarmee men wil gaan fokken, onderzocht moeten zijn op GR_PRA1, GR_PRA2 en Ichthyosis 2.

 

Progressieve Retinale Atrofie (PRA)

PRA (H868 GR_PRA1 en H473 GR_PRA2) is een veel voorkomende erfelijke afwijking die leidt tot blindheid. De blindheid ontwikkelt zich sneller of langzamer afhankelijk van de mutatie. Een groot aantal verschillende vormen van PRA is bekend. Inmiddels zijn ongeveer tien verschillende erfelijke vormen beschreven in enkele tientallen rassen. Afhankelijk van het ras geven de DNA-testen in alle gevallen een uitslag. Onderzoek wordt continu ingezet om nieuwe testen te ontwikkelen en te zorgen dat in alle gevallen een uitslag mogelijk is. Waarschijnlijk zijn meerdere verschillende typen PRA in de meeste rassen aanwezig, hoewel de klinische verschijnselen identiek zijn. (bron: Van Haeringen Laboratorium - VHL)

H873 Ichthyosis 2

Ichthyosis (H873 Ichthyosis 2) is een verzamelnaam voor een aantal erfelijke huidaandoeningen, die worden gekenmerkt door een droge en schilferende huid met verdikking van de hoornlaag. Deze afwijking komt frequent voor in diverse vormen. Deze test detecteert maar één mutatie. Een hond kan derhalve nog Ichthyosis kan ontwikkelen als gevolg van (nog onbekende) andere mutaties. (bron Van Haeringen Laboratorium - VHL).

FOKRESULTATEN 2

 

De GRCN werkt voor het DNA-onderzoek al sinds 2012 samen met Dr. van Haeringen Laboratorium B.V. te Wageningen (VHL Genetics). De GRCN heeft voor VHL Genetics gekozen omdat de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland voor DNA onderzoek voor de afstamming ook samenwerkt met VHL Genetics.

Bij VHL Genetics is de H481 Combibreed FCI Group 8 beschikbaar, incl. de testen GR_PRA1, GR_PRA2 en Ichthyosis 2. Voor alle beschikbare testen zie www.vhlgenetics.com

 

 

Procedure DNA-onderzoek GRCN

 

Wij adviseren om dit samen te doen met uw dierenarts die de identiteit van uw hond kan bevestigen.


Stap 1: Swap aanvragen bij info@vhlgenetics.com tel: 0317-416402

Stap 2: Neem wangslijm af bij uw hond met de swap

Stap 3: U vult het inzendformulier in, eventueel met een Verklaring Getuige Monsternameen zet uw handtekening

(Inzendformulier kunt u ook aanvragen bij het secretariaat van de GRCN)

  

  Stap 4: U zendt de swap en formulier naar de locatie vermeld op het inzendformulier

  Stap 5: Na ontvangst van de uitslag kunt u de factuur betalen

 

De prijs van het combinatiepakket CombiBreed FCI Group 8, incl. de drie testen GR_PRA1, GR_PRA2 en Ichthyosis 2 bedraagt samen 55,00 euro excl. BTW (66,55 euro incl. BTW).

 

De uitslag van de DNA-testen stuurt u naar dna-test@goldenretrieverclub.nl

 

 

Zijn alle DNA-onderzoeken geldig?

 

DNA-profielen die door de Raad van Beheer, andere buitenlandse Kennel Clubs of laboratoria zijn verstrekt, zijn geldig. Absolute voorwaarden zijn dat dit volgens de ISAG 2006 methode is en het chipnummer van de hond staat weergegeven. Zo snel mogelijk zal er een protocol opgesteld worden voor de vrijwillige DNA-afname. Hierin zal worden opgenomen dat de DNA-afname uitsluitend door chipper en/of de dierenarts mag worden uitgevoerd, zodat altijd de identiteit gecontroleerd kan worden bij de DNA-afname.

Deze informatie is bedoeld om achtergrondinformatie te verschaffen over de procedure van het DNA-onderzoek zoals het DNA-profiel, GR_PRA1, GR_PRA2 en Ichthyosis 2 die verplicht zijn gesteld door de Raad van Beheer en de GRCN. Hoewel de Golden Retriever Club Nederland alles in het werk stelt om de juiste informatie over DNA-onderzoek aan de leden te verstrekken is de GRCN niet aansprakelijkheid voor het laboratorium van uw keuze.

 

Copyright © 2018 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy