Verzend naar FacebookVerzend naar Google PlusVerzend naar Twitter

Golden Nieuws zoekt auteurs

author rank

De redactie van Golden Nieuws heeft behoefte aan uitbreiding. We zoeken mensen, die bereid en in staat zijn interessante artikelen te schrijven voor ons tweemaandelijkse magazine. Golden Nieuws heeft als een van de belangrijkste doelstellingen: meer verhalen met aansprekend beeld te produceren over ons mooie ras. Dat lukt het huidige – zeer gepassioneerde - redactieteam nog steeds, maar de druk op de auteurs is erg groot om voor elk nummer voldoende bijdragen te leveren. Dus zou versterking van het redactieteam dat uit drie personen bestaat zeer welkom zijn.

We zijn op zoek naar personen, die bereid zijn een paar uurtjes per maand te investeren in het schrijven van artikelen. En met enige regelmaat willen aanschuiven bij (telefonische) vergaderingen die het karakter hebben van creatieve brainstormsessies. Je kunt vanuit huis werken, want alle teksten en foto’s worden digitaal aangeleverd. Uiteraard zijn kennis en beheersing van de Nederlandse taal en een vlotte pen nodig om dit (vrijwilligers)werk te kunnen doen. Maar minstens zo belangrijk is ook dat je iets hebt met Goldens en de vereniging. En dat je bereid bent je belangeloos in te zetten en eigen initiatief toont.

Heb je tijd en voel je er iets voor om Golden Nieuws nog interessanter te maken, meld je dan bij Ad Heesbeen (bestuurslid Mediazaken). Hij kan je informeren over deze functie.

e-mail: redactie@goldenretrieverclub.nl of a.heesbeen@goldenretrieverclub.nl

Copyright © 2018 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy