Verzend naar FacebookVerzend naar Google PlusVerzend naar Twitter

Vacature

Ben jij onze nieuwe secretaris?

Op de laatste Algemene Ledenvergadering van maart konden we twee nieuwe bestuursleden begroeten: William van Stuijvenberg als eerste secretaris en Anita Kusters als tweede secretaris. Helaas heeft William te kennen gegeven zijn functie begin december 2017 te willen beëindigen.

De reden van diens besluit is gelegen in het feit dat William een andere, meer zakelijke visie heeft op het functioneren en besturen van een vrijwilligersorganisatie als de GRCN. Het bestuur betreurt zijn beslissing, maar heeft begrip voor de achterliggende reden. Ofschoon hij slechts korte tijd secretaris is geweest, is het bestuur William veel dank verschuldigd voor zijn inzet in de afgelopen negen maanden en zijn enthousiasme in de kennismakingsperiode daaraan voorafgaand.

Het terugtreden van William betekent dat we op zoek moeten naar een geschikte opvolger die deze functie – met ondersteuning van de tweede secretaris - zou kunnen/willen vervullen. Het secretariaat neemt een belangrijke plek in binnen de vereniging. De eerste secretaris is het aanspreekpunt voor de dagelijkse gang van zaken. Hij of zij maakt samen met de voorzitter en de penningmeester - onderdeel uit van het dagelijks bestuur, bereidt bestuursvergaderingen voor en zorgt voor de verslaglegging. Daarnaast zorgt hij of zij voor de voorbereiding van de Algemene Ledenvergadering en doet hier eveneens verslaglegging van. Bij al deze werkzaamheden wordt de eerste secretaris ondersteund door een tweede secretaris.

Als bestuurslid ben je vier tot acht uur per week actief. Elke maand is er een bestuursvergadering, die soms wordt afgewisseld met een telefonische vergadering. Het betreft een vrijwilligersfunctie waarbij reis- en onkosten uiteraard vergoed worden. Het zal duidelijk zijn dat het bestuur er veel belang aan hecht deze vacature, liefst op korte termijn, te kunnen vervullen. Onderstaand een beknopt profiel van de functie.

Kortom, ben je goed in het organiseren, regelen en samenwerken? Meld je dan bij het secretariaat (secretariaat@goldenretrieverclub.nl) of neem contact op met voorzitter Henri Dekkers via h.dekkers@goldenretrieverclub.nl of bel 0546-459003. Tevens zijn de andere bestuursleden bereikbaar voor de nodige informatie. Na ontvangst van jouw aanmelding nemen we direct contact op en kunnen we je desgewenst van meer informatie voorzien.

Profiel

- Heeft bij voorkeur secretariële ervaring

- Weet anderen te enthousiasmeren, teamplayer

- Is communicatief vaardig en treedt graag naar buiten toe

- Heeft bij voorkeur kennis van de kynologie

- Blijft graag op de hoogte van ontwikkelingen op kynologisch gebied in het algemeen en van ons ras de Golden Retriever in het bijzonder

- Affiniteit met de Golden Retriever

 

Copyright © 2018 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy