Verzend naar FacebookVerzend naar Google PlusVerzend naar Twitter

Digitaal jaarboek: ja of nee?

Op de Algemene Ledenvergadering is het bestuur verzocht te inventariseren of er belangstelling bestaat voor het uitgeven van een digitaal jaarboek. Sinds 2016 wordt er vanwege de hoge kosten geen papieren versie meer gemaakt.

Een jaarboek vormt een uniek naslagwerk met veel informatie over ons ras, de fokkers van nu, de kampioenen van 2017, de behaalde CAC’s in 2017 en informatie van de GRCN als vereniging. Leden/fokkers kunnen hun fokplannen en resultaten laten zien via een advertentie en leveren een door hun betrokkenheid een grote bijdrage aan het realiseren van een jaarboek.

Naar aanleiding van het verzoek op de ALV wordt via onderstaand enquêteformulier de interesse van de leden voor zo’n digitale uitgave getoetst. Op grond van recente reacties en kritische kanttekeningen bij de eerste versie van de enquête op de website en op Facebook heeft het bestuur besloten de belangstelling op een andere manier te polsen. Bovendien is een uiterste inspanning gedaan om de advertentieprijs per pagina omlaag te brengen en dat is gelukt.

Voorwaarde voor het uitbrengen van een digitaal jaarboek blijft dat het kostendekkend moet zijn. Dat betekent dat er voldoende adverteerders moeten zijn om het financieel mogelijk te maken. Het minimum aantal adverteerders is 45. Lukt dat niet dan moet het project worden afgeblazen. Een advertentie in het digitale jaarboek kost € 55,-.

Het jaarboek komt beschikbaar in een complete pdf met een werkende URL-link naar de website en/of emailadressen van de adverteerder. Voor elk provincie komt een overzichtskaart met daarop aangegeven waar de fokkers zich bevinden. Zie ook vraag 5 van de enquête.

Voor het invullen van de enquête klik hier

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De sluitingsdatum van de enquête is 1 september 2018. Adverteerders die geïnteresseerd zijn in de plaatsing van hun kennel in het digitale jaarboek dienen dat voor 1 september kenbaar te maken.

Als het digitale jaarboek kan worden gerealiseerd, zal dat op de website, in Golden Nieuws en op Facebook bekend worden gemaakt.

Tegelijkertijd zullen de adverteerders die belangstelling hebben getoond voor plaatsing van een advertentie, worden gevraagd het bedrag van € 55,-. voor 1 oktober 2018, over te maken op rekeningnummer IBAN: NL06 RABO 0134 9535 25 t.n.v. De Golden Retriever Club Nederland. o.v.v. jaarboek + kennelnaam. Het maximale formaat van de advertentie zal 148 x 210 millimeter bedragen en de wijze van inzenden zal t.z.t. bekend worden gemaakt.

Mocht alsnog op 1 oktober 2018 blijken dat het minimaal benodigde adverteerders van 45 niet worden gehaald, wordt het project geannuleerd en krijgen de inschrijvers hun geld teruggestort.

enquete2 20180321212921107

 

 

 

Copyright © 2018 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy