Verzend naar FacebookVerzend naar Google PlusVerzend naar Twitter

Aanpassing in VFR

Vanaf 1 januari 2018 wijzigt het Basisreglement Welzijn & Gezondheid (BWG), in die zin dat de 12 maanden regel wordt aangepast.

De Raad van Beheer geeft aan dat dit consequenties heeft voor het Format Verenigingsfokreglement (VFR), te weten dat artikel 3.5 van het VFR gewijzigd zal worden. De tekst van het nieuwe artikel VIII.1 lid 5 KR en hiermee dus ook van artikel 3.5 van het VFR zal gaan luiden: ’Een teef mag niet worden gedekt als deze dekking tot gevolg heeft dat tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten van deze teef geen termijn van tenminste twaalf maanden zit.’

Deze wijziging heeft geen verstrekkende gevolgen, aangezien tussen de geboortes van twee opeenvolgende nesten nog steeds een termijn van twaalf maanden dient te zitten en bij de gewijzigde regel nog steeds gerekend zal worden met de geboortedatum. Het enige verschil met de oude regel is dat nu de dekking strafbaar is gesteld in plaats van de geboorte.

De Raad heeft ons verplicht deze wijziging terstond door te voeren in het VFR. De wijziging ingevolge artikel 1.3 van het VFR behoeft niet de goedkeuring van de Algemene Ledenvergadering van de vereniging. Het aangepaste VFR dient – evenals de KR wijziging – op 1 januari 2018 in werking te treden.

Klik hier voor het Verenigings Fok Reglement

Copyright © 2018 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy