Verzend naar FacebookVerzend naar Google PlusVerzend naar Twitter

Waar vind je  
  een Golden dekreu?


 

Aanmelden

 

Plaatsingsvoorwaarden:

- U bent als eigenaar van de dekreu (dus geen mede-eigenaar) lid van de GRCN

- Uw dekreu voldoet aan alle door de GRCN gestelde gezondheidseisen (basisregels VFR)

- U fokt volgens het Verenigings Fok Reglement (VFR) van de GRCN

- U onderschrijft de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de GRCN

- U publiceert geen dekreu, kennelnaam of dek-/geboortemelding op commerciële websites en/of websites van andere Nederlandse rasverenigingen die in strijd handelen met het VFR en het doel van de GRCN

Dekreu aanmelden? Klik hier...

Voldoet uw aanmelding aan de plaatsingsvoorwaarden, dan wordt uw reu gratis op de dekreuenlijst vermeld.

Inzet verschillende dekreuen

Het is voor ons ras niet goed als een beperkt aantal reuen onevenredig wordt ingezet in de fokkerij. Het aantal dekkingen per jaar is dan ook geregeld via het Fokreglement: 12 keer per kalenderjaar. Niet alle eigenaren van een reu, melden hun reu aan als dekreu. Veel eigenaren staan daar niet bij stil omdat hij daarvoor niet eerder gevraagd is. Terwijl de betreffende reu een waardevolle bijdrage zou kunnen leveren aan de volgende generatie Golden Retrievers.

Door inzet van een beperkte groep fokdieren, is het risico op de verspreiding van erfelijke problemen groter. Veel eigenschappen vererven recessief en deze zijn dus niet altijd direct zichtbaar in de eerste generatie nakomelingen. Helaas blijkt vaak later pas dat bepaalde reuen een te grote invloed op het ras hebben gehad en dat deze toch niet zo'n aanwinst was als eerder gedacht. Omdat teven nu eenmaal veel minder nakomelingen hebben, is het belangrijk om meer verschillende dekreuen in te zetten voor de fokkerij en bij de selectie geen eenzijdige keuzes te maken.

Procedure plaatsing reu op de dekreuenlijst

Aanmelding van uw reu voor de dekreuenlijst doet u door het formulier op de website volledig in te vullen en samen met de gevraagde (leesbare) kopieën op te sturen. Zodra de gevraagde gegevens van uw reu volledig binnen zijn, wordt deze binnen 2 weken op de dekreuenlijst geplaatst.

ECVO formulier en overige wijzigingen

Voor wat betreft het oogonderzoek willen wij u erop wijzen, dat u zelf zorg dient te dragen voor het tijdig herhalen. Als de ooguitslag verlopen is (deze is één jaar geldig!) en wij hebben niet tijdig een kopie van de nieuwe uitslag ontvangen, dan zijn wij genoodzaakt uw reu van de dekreuenlijst te verwijderen.

Aanvullingen en eventuele wijzigingen zoals adreswijziging, kwalificaties, diploma’s, verzoeken wij u zo spoedig mogelijk per e-mail te melden aan het onderstaand adres, vergezeld van de benodigde kopieën. Als uw dekreu niet meer kan worden ingezet voor de fokkerij (bijv. overlijden, onvruchtbaarheid, ziekte, ouderdom) dient u dat ook per e-mail door te geven aan het onderstaand adres.

Uw reu verdient een goede foto

Veel foto's zijn zeer fraai, maar helaas worden er te vaak foto's opgestuurd waarop de hond niet is te beoordelen. Er worden twee foto’s geplaatst, van het hoofd en in stand.

De foto moet minimaal 1280 x 960 pixels, dat wil zeggen 2 mb of hoger zijn.

• geen foto met een speeltje, dummy of wild in zijn bek;

• zet de hond voor de foto op een kort gemaaid grasveld of op een stenen ondergrond;

• de hond in stand in een rustige omgeving, geen plaatsingsbordjes, geen mensen op de achtergrond of andere dingen die afleiden;

• zorg voor goed licht;

Bij twijfel: stuur meerdere foto’s op, wij maken dan een keuze.

Tot slot

Natuurlijk worden alleen reuen die voldoen aan de op dat moment geldende basisregels van het VFR geplaatst. Basisregels, dus misschien niet de aanvullende voorwaarden of pupinformatie, houd hier rekening mee.

De GRCN is niet aansprakelijk of verantwoordelijk voor eventuele fouten en/of onvolkomenheden, mogelijke (erfelijke) gebreken die zich in een nest of een latere levensfase van een pup/hond openbaart.

Fokkers en dekreu-eigenaren zijn verplicht om voorafgaande aan de dekking elkaar alle relevante informatie te verstrekken over hun fokdier. Controleer dus voorafgaande aan de dekking ook zelf de gezondheidsuitslagen, aantal nesten, dekkingen en dergelijke. Het is zeer onplezierig als u later geconfronteerd wordt met gegevens of een sanctie die u had kunnen weten maar niet wist omdat u er niet naar gevraagd hebt.

Contact dekreuenlijst: dekreuenlijst@goldenretrieverclub.nl

 

Terug omhoog

Copyright © 2018 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy