Verzend naar FacebookVerzend naar Google PlusVerzend naar Twitter

 

WIJZIGING BETREFFENDE PUBLICATIE OP DE WEBSITE EN PLAATSING OP DE PUPINFORMATIELIJST

VOOR ALLE IN HET BUITENLAND WOONACHTIGE HONDEN


Het bestuur van de Golden Retriever Club Nederland (GRCN) heeft het volgende besloten over plaatsing op de pupinformatielijst en de website van de Golden Retriever Club Nederland (GRCN). Ouderhonden woonachtig in het buitenland moeten in het bezit zijn van een HD uitslag die is afgegeven door de FCI-erkende instantie in het betreffende buitenland. Ook geldt bij de GRCN de eis dat de Raad van Beheer op kynologisch gebied in Nederland deze uitslag moet hebben overgenomen. 

Alleen als de Raad van Beheer de HD-uitslag erkent en overneemt, zal de Raad van Beheer deze uitslagen (van vader- en/of moederhond) vermelden op de stambomen van de pups uit deze combinatie.

In België heeft St. Hubertus besloten dat met ingang van 1-1-2011 alle honden die woonachtig en geregistreerd zijn in België ook in het bezit moeten zijn van een door de Nationale Commissie voor Skeletaandoeningen (NCSA) erkende uitslag. Daarvoor werd in België als overgangsregel een aantal jaren Britse hipscores toegestaan en vertaald naar een HD-uitslag. Een praktijk die overigens door de Raad van Beheer nooit is geaccepteerd volgens hun eigen regelgeving.

Deze maatregel van St Hubertus heeft er concreet toe geleid dat sommige geregistreerde honden in België met een HD uitslag die gebaseerd en afgeleid is van een Engelse Hip Score vanaf 1-1-2011 niet meer door de Raad van Beheer gaat worden geregistreerd. De GRCN volgt dit beleid van de Raad van Beheer. Hierdoor kunnen deze combinaties ook niet meer worden toegelaten tot de pupinfo en publicatie op de website van de GRCN.

Het bestuur van de Golden Retriever Club Nederland (GRCN) heeft naar aanleiding van de bovenstaande regelgeving besloten om te komen met een overgangsregeling tot 1 juli 2011.

Vanaf 1 juli 2011 kunnen er geen nesten meer worden gepubliceerd waarvan de ouders een HD uitslag bezitten die niet door de Raad van Beheer is erkend en niet kan worden geregistreerd op de stambomen van de geboren pups. Combinaties waarvan een van de ouders onder de Belgische overgangsregel vallen kunnen wel voor publicatie in aanmerking komen, maar met vermelding van de originele BVA-uitslag.

Honden uit Nederland en Groot-Brittannië vallen na 1 juli 2011 niet onder deze regeling,

Wanneer fokkers gebruik willen maken van reuen uit het Buitenland met name België is het mogelijk om bij de Golden Retriever Club Nederland vooraf informatie te krijgen over de status van deze reu betreffende zijn HD uitslag en registratie bij de Raad van Beheer.

Betreffende het oogonderzoek in België wijzen we hierbij op een schrijven van de Raad van Beheer over problemen die zijn ontstaan met het ECVO panel.

Het Bestuur van de GRCN

Lees meer over standpunt Raad van Beheer t.a.v. Belgische ooguitslagen HIER

Algemeen

Zaken rond de Commissie Fokbeleid vindt u hieronder

GRCN Meldpunt

golden staartDit is niet nieuw voor de GRCN, het staat namelijk in elk Golden Nieuws, het melden van uw overleden Golden Retriever en/ of het hebben van gezondheidsproblemen en/ of (erfelijke) aandoeningen. Daarnaast is er nu een meldpunt waar u uw DNA- uitslagen naar versturen kan.

Meldpunt

Een meldpunt voor overlijden en/ of ziekten en uitslagen DNA- testen. Iets heel anders maar ze hebben hetzelfde doel, ons ras, de Golden Retriever.

Meldpunt: Overlijden van uw Golden Retriever

Natuurlijk is afscheid nemen van uw lieve Golden Retriever als huisgenoot nooit makkelijk. Hierover praten is soms ook niet te doen maar voor de GRCN is het van belang om meer inzicht te krijgen waarom en waaraan een dier te vroeg komt te overlijden. Als u hond lekker oud heeft mogen worden zonder gezondheidsproblemen dan zijn wij als GRCN daar heel blij mee. Jammer genoeg zijn er toch ook honden die ten gevolge van gezondheidsproblemen, zoals afwijkingen in de ontwikkelingsfasen, hartafwijkingen, levershunt, hartfalen, tumoren etc. en andere aandoeningen veel te vroeg sterven.

Ook andere problemen, zoals ontypisch gedrag of een verkeerd karakter kan een oorzaak hebben in erfelijke aanleg. Het is van belang voor de GRCN om de (erfelijke) aandoeningen, maar ook het hoe en waarom duidelijk in kaart te brengen. Daarom vraagt de GRCN uw medewerking om bij overlijden van uw Golden Retriever dit dan aan ons als rasvereniging door te geven. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen namen van honden en/ of eigenaren in het GoldenNieuws of op de website gepubliceerd. Heeft u wat te melden stuurt u dan alle gegevens (zoals dierenartsrapporten) inclusief kopie stamboom naar meldpuntziektenenoverlijden@goldenretrieverclub.nl

Meldpunt: Gezondheidsproblemen en/of (erfelijke) aandoeningen

Het is van belang voor de GRCN om de gezondheidsproblemen en/of (erfelijke) aandoeningen, maar ook het hoe en waarom duidelijk in kaart te brengen. Daarom vraagt de GRCN uw medewerking om bij gezondheidsproblemen (erfelijke) aandoeningen van uw Golden Retriever dit dan aan ons als rasvereniging door te geven. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er worden geen namen van honden en/ of eigenaren in het GoldenNieuws of op de website gepubliceerd. Heeft u wat te melden stuurt u dan alle gegevens (zoals dierenartsrapporten) inclusief kopie stamboom naar meldpuntziektenenoverlijden@goldenretrieverclub.nl

 

DNA

DNA-onderzoek in de GRCN Lees meer...

DNA- Verplichting per 1-6-2014 vanuit de Raad van Beheer

Verplichte DNA-afname en –afstammingscontrole rashondenpups is een feit. Op de algemene vergadering van de Raad van Beheer in november 2013 is het voorstel voor verplichte DNA-afname en -afstammingscontrole voor alle rashondenpups aangenomen. Dit betekent dat bij alle rashondenpups DNA-afstammingscontrole verplicht is bij het aanvragen van stambomen.

Aan de verplichting is tevens de opslag van het DNA in een DNA-bank voor mogelijke toekomstige gezondheidsonderzoeken gekoppeld.

De Raad van Beheer ziet in dit besluit de bevestiging dat de kynologie de verantwoordelijkheid neemt voor de verbetering van de gezondheid en het welzijn van de rashonden in Nederland.

De ingangsdatum van de verplichte DNA-afname en - afstammingscontrole is 1 juni 2014.

Hier zijn de procedures en voorbeeldsituaties te lezen;

http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/dna-afstammingscontrole/

Ook de uitvoeringsregels;

http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/dna-afstammingscontrole/procedures/uitvoeringsregels-dna-afname-en-afstammingscontrole/

Ook als je een buitenlandse reu wil gebruiken;

http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/dna-afstammingscontrole/buitenlandse-reu/

En informatie over dierenartsen;

http://www.raadvanbeheer.nl/fokkerij-gezondheid-gedrag-en-welzijn/dna-afstammingscontrole/informatie-dierenartsen/

Geldigheid DNA Certificaten én het identiteitsformulier

Van DNA-testen uitgevoerd na 1 januari 2013 zal De Golden Retriever Club Nederland de uitslagen van DNA-testen waarbij de identiteit van de hond voorafgaande aan de monsterafname, niet is vastgesteld door een dierenarts of een ander daartoe bevoegde onafhankelijk persoon, niet meer accepteren. Wij zullen u bij de beoordeling van uitslagen van DNA-testen op geldigheid vragen om een bewijs waarop de dierenarts of een ander onafhankelijk persoon verklaart dat, voorafgaande aan de monsterafname, de identiteit van de hond is vastgesteld door middel van het aflezen van het chip-of tatoeagenummer. Het bewijs dient te zijn voorzien van de handtekening van de dierenarts of een ander daartoe bevoegde onafhankelijk persoon.

 

ZooEasy

golden staartBegin 2012 werd het contract getekend voor de aanschaf van Zooeasy Online.

 

ZOOEASY Online Database

Begin 2012 werd door de GRCN het contract met Zooeasy getekend voor de aanschaf van Zooeasy Online. ZooEasy Online is een online programma waarin de GRCN alle Golden Retrievers in Nederland kan registreren. Een database is de plaats waar alle informatie wordt opgeslagen. Het is te vergelijken met een kaartenbak. Ieder dier heeft zijn eigen 'kaart' met informatie. Omdat deze database digitaal is, is het eenvoudig en snel om informatie op te zoeken, te wijzigen of toe te voegen.Wat kunt u met het programma doen?

-      Met de zoekfunctie kunt u eenvoudig dieren terugvinden

-      Zoek dieren op naam, gezondheidsuitslagen, of andere criteria

-      Uw eigen proefstamboom maken en het inteeltpercentage laten berekenen,

       zodat u de beste fokkeuze kunt maken

-      Ongelimiteerd bloedlijnen volgen

-      Controleer of de gegevens van uw dieren correct zijn

-      Foto's van uw dier of dieren bekijken van medefokkers.

 

De gegevens die in de "afgelopen 30 jaar" binnen de GRCN zijn verzameld over alle Goldens Retrievers  in Nederland zijn vanuit ons oude programma Kite overgezet naar Zooeasy. Dat zijn er, schrik niet, 200.000!

Sinds vele jaren in Kite bijgehouden door Annemarie en Ed van Delden en Anneke Haarsma. We durven best te beweren dat geen enkele rasvereniging in Nederland zo'n gegevensbestand heeft. Annemarie, Ed en Anneke, wij zijn jullie heel veel dank verschuldigd voor jullie jarenlange inzet. Jullie werk vormt een prachtige basis waarop wij verder kunnen. Er zullen twee verschillende accounts komen. Eén met alleen leesrechten en een account speciaal voor fokkers. Volg ons op de website voor meer informatie en straks aanmelding. Tegen een geringe vergoeding kunt u straks zelf heel veel informatie bekijken en beter geïnformeerde keuzes maken voor uw fokkerij. Op ons 1ste fokkersberaad, 19 januari 2013, is er een presentatie gehouden over wat Zooeasy kan.

In ons Golden Nieuws(4) meldde onze penningmeester:

Begin 2012 is de offerte ondertekend om de huidige databank online te brengen en de gegevens over te zetten naar Zooeasy. Dit traject heeft langer geduurd dan gepland. Niet in de laatste plaats door de gigantische hoeveelheid gegevens die in loop der tijd verzameld zijn. De gegevens van ruim 170.000 honden met tientallen jaren historie zijn overgezet vanuit MSDOS naar een online omgeving. Door deze hoeveelheid gegevens hebben we diverse keren problemen gehad met de snelheid en de performance van het systeem. De samenwerking tussen Zooeasy en de GRCN is uitstekend verlopen. Onze beheerder, Ed en Annemarie van Delden evenals Anneke Haarsma die jarenlang de huidige databank belangeloos hebben onderhouden, verdienen een groot compliment hiervoor. Op het moment van schrijven worden de laatste controles uitgevoerd en kan een start gemaakt worden met de daadwerkelijke inrichting van het systeem. De verschillende rollen moeten worden gedefinieerd (wie mag welke informatie zien) en de gegevens moeten uit de ledenadministratie worden gekoppeld aan Zooeasy teneinde toegngsrechten te kunnen regelen. Zoals het er nu naar uit ziet kan Zooeasy in september/oktober aan de leden worden aangeboden. De toegang tot Zooeasy zal aan het lidmaatschap worden gekoppeld. Voor 10 euro per jaar zullen de leden toegang hebben tot het systeem. Zooeasy biedt online toegang tot alle gegevens van honden, nesten, showuitslagen, keuringen, stambomen, proeven etc. Ook kan de verwantschap berekend worden op basis van fictieve nesten. Hiermee zijn we weer een stapje dichterbij het voorkomen van inteelt en zo het bevorderen van het welzijn van onze Golden Retriever.

Raad van Beheer

golden staartBinnen de GRCN veranderd er veel maar ook vanuit de regering en bij de Raad van Beheer zijn ze hard aan het werk.

Lees hier over aanpassingen, toevoegingen, projecten en/of gerelateerde items van de Raad van Beheer.

Lees meer...

 

Copyright © 2017 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy