GRCN KASTANJESHOW EN FOKDAG-2

Zondag 15 oktober 2017

Kastanje 1 0 wild

Reuen babyklas    1
Reuen jeugdklas    6
Reuen tussenklas    3
Reuen openklas    2
Reuen veteranenklas    2
Teven babyklas    6
Teven puppyklas    3
Teven jeugdklas    8
Teven tussenklas    3
Teven openklas    6
Teven veteranenklas    1
Fokdag import reu    4
Fokdag fokreu  14
Fokdag fokteef  19
Fokdag nest    8
Totaal  86

 

DogCenter

Jan Stuversdreef 4

5315 NZ Kerkwijk

http://dogcenter.nl/

Aanvang keuringen: 10.00 uur

 

Het succes van de eerste gecombineerde Kampioenschapsclubmatch en fokdag-1 in Hoenderloo op Hemelvaartsdag heeft geresulteerd in een herhaling van deze opzet bij een ander evenement. Ditmaal wordt op één dag en op dezelfde locatie de Kastanjeshow en fokdag-2 gehouden. Het gezamenlijke evenement vindt plaats op 15 oktober in het DogCenter in Kerkwijk. Voor het evenement zijn twee internationale keurmeesters uitgenodigd: Jos de Cuyper (Kastanjeshow) en Viviane Boesmans (Fokdag), beiden afkomstig uit België.

 

Kastanjeshow

De Kastanjeshow is traditioneel de afsluiter van het Open Show-jaar van de GRCN. Ook nu hopen we op een goede inschrijving.

Fokdag-2

De fokdag is voor liefhebbers van de Golden Retriever, die in een ontspannen sfeer ervaring en kennis kunnen opdoen over het ras. Toekomstige eigenaren kunnen in contact komen met fokkers. Fokkers kunnen hun fokproducten tonen, kennis maken met nieuwe dekreuen en nakomelingen van andere fokkers.

Wie kunnen voor deze fokdag hun hond(en) inschrijven?

* Fokkers van nesten die op de fokdag tenminste 12 maanden oud zijn en lid zijn van de GRCN. Alle ingeschreven nesten moeten met ongeveer 50 % of meer van hun nakomelingen aanwezig zijn. Neem als fokker eerst contact op met de eigenaren van de honden voordat u het nest inschrijft.

* Eigenaren van reuen en teven, waarmee men in de toekomst willen gaan fokken. De eigenaren dienen lid te zijn van de Golden Retriever Club Nederland.

* Importen, fokteven en dekreuen, die gekeurd worden, moeten voldoen aan de eisen van het VFR.

Nestreünie

Lijkt het u als pupkoper leuk om het nest terug te zien, neem dan contact op met uw fokker. Het is een mooie gelegenheid om een nestreünie te houden. Belangrijk: ook op deze fokdag worden nesten weer gratis beoordeeld.

Keuringen

Alle ingeschreven honden worden door een keurmeester beoordeeld op exterieur en fokwaarde. De aanwezige nesten worden getest op jachtaanleg. Ouders van de aanwezige nesten, de dekreuen, de fokteven en de importen ondergaan een schotproef.

DNA-testen voor PRA1, PRA2 en Ichthyosis

Op het evenement is het mogelijk uw Golden door middel van een swap op de volgende DNA onderzoeken te laten testen: PRA1, PRA2 en Ichthyosis. De kosten voor het totale pakket zijn

€ 50,00, alleen voor leden van de GRCN. Alle honden die zijn in geschreven op de fokdag mogen de DNA verplichting ook op de fokdag laten doen en de eigenaar kan dit aangeven bij inschrijving.

 

Het inschrijfgeld van de Kastanjeshow bedraagt:

voor GRCN-leden:                                         niet-leden

Eerste hond:         € 25,00                                € 35,00

Tweede hond:       € 22,50                                € 32,50

Volgende honden: € 20,00                                € 30,00

 

Het inschrijfgeld voor Fokdag en combinaties (alleen voor leden):

Fokdag: € 25,00

Combi Fokdag en Kastanjeshow: € 40,00

DNA afname: € 50,00

Fokdag, Kastanjeshow en DNA-test: € 90,00

(Combinatiekorting en korting volgende honden kan alleen worden verkregen als honden in één keer worden ingeschreven)

 

Inschrijving gesloten...

 

Voor meer informatie:

Marga van Dijk: 06-45363258 of mail naar evenementen@goldenretrieverclub.nl

 

Extra informatie Kampioenschapsclubmatch/Fokdag GRCN 25 mei 2017

Wij zijn blij met de grote belangstelling voor onze Kampioenschapsclubmatch/Fokdag van 25 mei as. Het belooft een mooie GRCN-dag te worden. Om alles goed te laten verlopen willen wij de onderstaande drie punten extra onder de aandacht brengen.

  1. DNA onderzoek.

Voor het DNA onderzoek moeten zowel de stamboom als het eigendomsbewijs (het registratiebewijs) bij de afname getoond worden.

Zonder beide documenten kan geen DNA afname plaatsvinden.

  1. Juniorhandling/Kind-Hondshow

Evenals vorig jaar is voor de jeugd in de leeftijd van 5 t/m 10 jaar of 11 t/m 17 jaar gelegenheid om deel te nemen aan Juniorhandling/Kind-Hondshow. Bij deze discipline draait het om het omgaan met honden door jonge mensen. Zij kunnen oefenen in het verantwoord en deskundig voorbrengen van Golden Retrievers. Voor de Juniorhandling/Kind-Hondshow kan op de dag van de show zelf tot ongeveer 11.00 uur worden ingeschreven bij het secretariaat. 

  1. Wijziging Keurmeesters

In verband met het overschrijden van het maximaal aantal toegestane honden per keurmeester is na overleg met de Raad van Beheer besloten dat de jongste puppyklasse (reuen en teven) en puppyklasse (reuen en teven) door een andere keurmeester, te weten Susan Webster uit Schotland gekeurd zullen worden. De betreffende inschrijvers zijn hierover geïnformeerd.

Wij vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn geweest en tot 25 mei as in Hoenderloo.

 

Met vriendelijke groet,

De Evenementencommissie

Dagprogramma GRCN Jubileum Event 3 juli 2016

 

Op last van de brandweer en regels Gelders Landgoed is het helaas niet toegestaan om in

de nacht van zaterdag 2 juli op zondag 3 juli showtenten op het terrein te laten staan. 

                       

09.00 uur          Aanvang JPC proeven
09:50 uur          Opening door voorzitter Henri Dekkers                               
09:55 uur          Voorstellen van de KCM-keurmeesters
09.59 uur          Wilhelmus
10.00 uur          Expositie over de historie van GRCN

10.00 uur          Demonstratie GBO Showteam
10.10 uur          Aanvang individuele keuringen

10.15 uur          GBO gedragstest (pilot)

10.30 uur          Workshop GBO kind en hond
11:00 uur          Aanvang clinic Junior Handling

11.30 uur          Workshop GBO kind en hond

In de pauze van 12.00 tot 13.00 uur                       

                        Uitreiking eerste exemplaar Jubileumboek aan lid van verdienste John Tiranti, ex-president van de GRC Engeland
                        Demonstratie A-honden JPC

                        Voorstellen van de keurmeesters van JPC en GBO

13.00 uur          Vervolg van de individuele keuringen
13.00 uur          Aanvang (V)GBO landelijke wedstrijd
13.00 uur          Vervolg JPC proeven   
15.00 uur*        Demonstratie GBO Showteam
15:15 uur*        Finale Junior Handling

15:30 uur*        Erering

       Aanvang eind- en erekeuringen

           Prijsuitreiking Juniorhandling
           Prijsuitreiking GBO

16.15 uur*        Huldiging van de beste ’werkers’ in 2015

17.00 uur*        Prijsuitreiking JPC

           * Tijden zijn bij benadering en indien mogelijk.
              Worden anders uitgesteld tot een later moment

 

       Volgorde eind- en erekeuringen

                        Jongste puppy reuen

                        Jongste puppy teven

                        Beste Jongste puppy

                       

                        Puppyklas reuen

                        Puppyklas teven

                        Beste Puppy

                        Open klasse reuen

       Tussenklasse reuen

       Jeugdklasse reuen

       Fokkersklasse reuen

                       Gebruikshondenklasse reuen

                       Kampioensklasse reuen

                       Veteranenklasse reuen 

           Beste Reu

          

           Open klasse teven

                        Tussenklasse teven

                        Jeugdklasse teven

                        Fokkersklasse teven

                        Gebruikshondenklasse teven

                        Kampioensklasse teven

                        Veteranenklasse teven 

                        Beste Teef

                       

                        Clubwinnaar 2016

       Beste Veteraan

       Kampioenenparade

                       

                        Afsluiting

 

grcnrozetgif voor internetgebruik

 Fokdag II

Zondag 9 oktober 2016

 

Manege "De Witte Vallei"

Gezandebaan 31

5725 TM Heusden (Gem. Asten)

 

De fokdag is voor alle liefhebbers van de Golden Retriever, die in een ontspannen sfeer ervaring en kennis kunnen opdoen over het ras. Toekomstige eigenaren kunnen in contact komen met fokkers, hun fokproducten en eigenaren. Fokkers kunnen hun fokproducten tonen, kennis maken met nieuwe dekreuen en nakomelingen van andere fokkers.

Wie kunnen voor deze fokdag hun hond(en) inschrijven?

1. Fokkers van nesten die op de fokdag tenminste 12 maanden oud zijn.

Alle ingeschreven nesten moeten met minimaal ¾ of meer van hun nakomelingen aanwezig zijn op deze dag. Neem als fokker daarom eerst even contact op met de eigenaren van de honden voordat u een nest inschrijft.

2. Eigenaren van reuen en teven waarmee ze in de toekomst willen fokken.

Nestreünie:

Lijkt het u als pupkoper wel leuk om het nest eens terug te zien op deze dag, neem dan contact op met uw fokker, het is een mooie gelegenheid om een nestreünie te houden.

Belangrijk:

Voor importen, fokteven en dekreuen zijn een geldige HD- en ECVO-ooguitslag en de DNA-testen PRA1, PRA2 en Ichtyosis voor deelname aan de fokdag verplicht. Voor honden geboren na 1-7-2010 is ook een geldige ED-uitslag verplicht.

Inschrijfgeld:

Nesten zijn gratis.

Voor volwassen honden en importen € 25,– per hond.

Keuringen:

Alle ingeschreven honden worden door een internationale en een Nederlandse keurmeester beoordeeld op exterieur en fokwaarde. De honden ontvangen ter herinnering aan de fokdag een rozet. De aanwezige nesten worden getest op jachtaanleg. Ouders van de aanwezige nesten, de dekreuen, de fokteven en de importen ondergaan een schotproef.

De fokkers van de ingeschreven nesten dienen er zelf voor te zorgen dat de honden van hun nest(en) op tijd aanwezig zijn. Alleen de fokker en de eigenaar van de vaderhond krijgen bericht over het tijdstip waarop het nest aanwezig moet zijn.

 

Keurmeesters:

Dhr. Alfons Simons (NL)

Mevr. Kathy Braeckman (B)

 

Inschrijving gesloten...

De inschrijving sluit op zondag 25 september

 

DNA-testen

Op de fokdag is het mogelijk uw Golden door middel van een swab op de volgende DNA onderzoeken te laten testen:

PRA1, PRA2 en Ichthyosis. De kosten voor het totale pakket zijn 50,00, alleen voor leden van de Golden Retriever Club Nederland.

 

De keuringen beginnen vanaf 10.00 uur.

 

Voor informatie: Yvette de Vries

Tel.: 075-6144105 (na 20.00 uur)

E-mail: secretariaat@goldenretrieverclub.nl

 

Gedragstest (pilot) op de fokdag

Op deze fokdag 2 heeft de Golden Basis Opleiding samen met het bestuur een test samengesteld om het rastypische gedrag van de Golden Retriever te testen volgens de omschrijvingen in de rasstandaard. Alle aanwezige en ingeschreven honden kunnen zich aanmelden voor deze test.

Fokdag 1

Zaterdag 16 april 2016

 

KC Gooi en Eemland

Sportpark Berestein

Kininelaantje 10

1216 BZ Hilversum

 

De eerste fokdag van 2016 wordt op zaterdag 16 april gehouden bij KC Gooi en Eemland in Hilversum. Voor deze fokdag zijn twee Nederlandse keurmeesters uitgenodigd.

De fokdag is voor alle liefhebbers van de Golden Retriever, die in een ontspannen sfeer ervaring en kennis kunnen opdoen over het ras. Toekomstige eigenaren kunnen in contact komen met fokkers, hun fokproducten en eigenaren. Fokkers kunnen hun fokproducten tonen, kennis maken met nieuwe dekreuen en nakomelingen van andere fokkers.

 

Wie kunnen voor deze fokdag hun hond(en) inschrijven?

Fokkers van nesten die op de fokdag tenminste 12 maanden oud zijn en lid zijn van de Golden Retriever Club Nederland. Alle ingeschreven nesten moeten met minimaal 3/4 of meer van hun nakomelingen aanwezig zijn. Neem als fokker daarom eerst even contact op met de eigenaren van de honden voordat u een nest inschrijft.

Eigenaren van reuen en teven, waarmee ze in de toekomst willen fokken. De eigenaren dienen lid te zijn van de Golden Retriever Club Nederland.

Lijkt het u als pupkoper leuk om het nest terug te zien, neem dan contact op met uw fokker. Het is een mooie gelegenheid om een nestreünie te houden.

Belangrijk: ook op deze fokdag worden nesten weer GRATIS beoordeeld!

Voor importen, fokteven en dekreuen is een geldige HD- en ooguitslag op de fokdag verplicht. Voor honden geboren na 1-7-2010 is ook een geldige ED-uitslag verplicht, evenals een DNA uitslag. Die kan op deze fokdag worden uitgevoerd.

 

Inschrijfgeld

Nesten zijn gratis.

Voor volwassen honden en importen € 25,– per hond.

 

Keuringen:

Alle ingeschreven honden worden door twee Nederlandse keurmeesters (Gerda Half-van Boven en Jan Nijland) beoordeeld op exterieur en fokwaarde. De honden ontvangen ter herinnering aan de fokdag een rozet. De aanwezige nesten worden getest op jachtaanleg. Ouders van de aanwezige nesten, de dekreuen, de fokteven en de importen ondergaan een schotproef.

De fokkers van de ingeschreven nesten dienen er zelf voor te zorgen dat de honden van hun nest(en) op tijd aanwezig zijn. Alleen de fokker en de eigenaar van de vaderhond krijgen bericht over het tijdstip waarop het nest aanwezig moet zijn. Dus: fokkers, stuur de mensen tijdig bericht na ontvangst van de uitnodiging.

Het is raadzaam bij slecht weer laarzen en regenkleding mee te nemen.

 

DNA Testen

Op de fokdag is het mogelijk uw Golden door middel van een swab op de volgende DNA onderzoeken te laten testen: PRA1, PRA2 en Ichthyosis. Via het Fokdag-inschrijfformulier kunt u uw Golden(s) hiervoor opgeven. De kosten voor het totale pakket zijn € 50,- voor leden van de Golden Retriever Club Nederland.

 

Inschrijving gesloten...

De inschrijving sluit op vrijdag 1 april 2016 om 23.59 uur

 

Keuringen beginnen vanaf 10.00. Bij een groot aantal inschrijvingen wordt de begintijd vervroegd naar 9.30 uur. Houd hiervoor uw bevestiging in de gaten.

Bezoekers zijn van harte welkom.

 

Voor informatie: Yvette de Vries

Tel: 075–6144105 of mob: 06–40238765

Bellen na 20:00 uur op do-vrijdagavond en in het weekend

E-mail: evenementen@goldenretrieverclub.nl

 

Gedragstest (pilot) op de Fokdag

Op deze fokdag 1 heeft de Golden Basis Opleiding samen met het bestuur een test samengesteld om het rastypische gedrag van de Golden Retriever te testen volgens de omschrijvingen in de rasstandaard. Alle aanwezige en ingeschreven honden kunnen zich aanmelden voor deze test om op vrijwillige basis een bijdrage te leveren aan deze pilot. De uitkomsten van deze pilot kan de GBO gebruiken voor verdere uitwerking tot een definitieve en gevalideerde gedragstest voor ons ras.

 

Copyright © 2018 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy