Voorzittershamer illustratie

Algemene Leden Vergadering

Woensdag 28 maart 2018

Het bestuur van de GRCN nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van de Golden Retriever Club Nederland.

Hotel De Witte Bergen

Rijksweg 2

3755 MV Eemnes

Tel: 035-5395800

Aanvang 19.30 uur – zaal open 19:00 uur

 

1.Opening en welkom

  1. Ingekomen stukken en mededelingen.
  1. Goedkeuring notulen ALV datum 22-03-2017 (zie GN 2017-2)
  1. Jaarverslag van de secretaris over 2017
  1. Financiën

       a. Jaarrekening 2017

       b. Verslag Kascontrolecommissie en decharge bestuur.

       c. Samenstelling Kascontrolecommissie voor het jaar 2018

       d. Begroting 2018

       e. Overige financiële zaken (mededeling inning contributie)

Pauze

  1. Bestuurszaken

       a. Bestuursverkiezing

       b. Uitreiking van de CAC lepeltjes (worden niet nagezonden) Let op!

  1. Rondvraag
  1. Sluiting

 

Ad 6a: Rooster van aftreden

                                   2018                      2019                   2020                       2021

Voorzitter                    Henri Dekkers            

Secretaris                                                                             Anita Kusters

Penningmeester                                         Ans Boon

1e Lid                                                       Ad Heesbeen

 

Secretaris William van Stuijvenberg is tussentijds afgetreden.

Voorzitter Henri Dekkers is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Wico van der Linden voor als nieuwe voorzitter en Hans Winkels en Jenny de Bruin als nieuwe bestuursleden. De functies worden door het bestuur onderling verdeeld.

Noot: Eventuele (schriftelijke) voorstellen, die na publicatie van de agenda van de ALV in Golden Nieuws binnen de gestelde termijn bij het secretariaat worden ingediend en voldoen aan de voorwaarden (zie Statuten, artikel 12 d,) zullen ter aanvulling op de website van de GRCN worden gepubliceerd.

 

 

 

Laatst bijgewerkt op 18 september 2018

 

Activiteiten  
     
Agenda

 


 

Agenda30x30 2018

         
Datum    Evenement Plaats Info en inschrijven
         
29-09-2018 showhond1

CAC-CACIB tentoonstelling

Reuen en teven: Wim Wellens (NL)

Maastricht http://www.dogshowmaastricht.nl/
         
30-09-2018 showhond1

CAC-CACIB tentoonstelling

Reuen en teven: Ans van Leeuwen (NL)

Maastricht http://www.dogshowmaastricht.nl/
         
13-10-2018 jacht MAP St. Oedenroede

Info...

         
17-10-2018 jacht Veldwedstrijd V.D.V. Vlissingen Info...

         
20-10-2018 jacht Workingtest 3 C/B1 Valkenswaard Info...
         
03-11-2018 showhond1

CAC-CACIB tentoonstelling

Reuen en teven: R. Oliveira (PT)

Hazerswoude-Dorp http://www.dogshowbleiswijk.nl/
         
04-11-2018 showhond1

CAC-CACIB tentoonstelling

Reuen en teven: Henric Fryckstrand (SE)

Hazerswoude-Dorp http://www.dogshowbleiswijk.nl/
         
04-11-2018 jacht Clubdiplomadag 4 Klundert Info...
         
11-11-2018 showhond1

GRCN Kastanjeshow + GRCN Fokdag 2

Keurmeester Kastanjeshow:

Mairi Siimon, kennel Terra Antyda, Estland

Keurmeesters Fokdag:

Hannie Warendorf & Gerda Groeneweg-de Klerk

Beusichem Info en inschrijven...
         
12-11-2018 jacht NIMROD Gelderland http://www.nimrodnederland.nl/
         
18-11-2018 jacht Gold-Cup Spaarnwoude Meer info volgt...
         
14-12-2018 showhond1

CAC-CACIB Holland Cup tentoonstelling

Reuen en teven:

Amsterdam https://www.winnershow.nl/
         
15-12-2018 showhond1

CAC-CACIB Winner tentoonstelling

Reuen en teven:

Amsterdam https://www.winnershow.nl/
         
22/23-12-2018 showhond1

CAC-CACIB tentoonstelling

Reuen en teven:

Venray http://www.kerstshow.com/

 Terug omhoog

 

Copyright © 2018 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy