Voorzittershamer illustratie

Algemene Leden Vergadering

Woensdag 28 maart 2018

Het bestuur van de GRCN nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Leden Vergadering van de Golden Retriever Club Nederland.

Hotel De Witte Bergen

Rijksweg 2

3755 MV Eemnes

Tel: 035-5395800

Aanvang 19.30 uur – zaal open 19:00 uur

 

1.Opening en welkom

  1. Ingekomen stukken en mededelingen.
  1. Goedkeuring notulen ALV datum 22-03-2017 (zie GN 2017-2)
  1. Jaarverslag van de secretaris over 2017
  1. Financiën

       a. Jaarrekening 2017

       b. Verslag Kascontrolecommissie en decharge bestuur.

       c. Samenstelling Kascontrolecommissie voor het jaar 2018

       d. Begroting 2018

       e. Overige financiële zaken (mededeling inning contributie)

Pauze

  1. Bestuurszaken

       a. Bestuursverkiezing

       b. Uitreiking van de CAC lepeltjes (worden niet nagezonden) Let op!

  1. Rondvraag
  1. Sluiting

 

Ad 6a: Rooster van aftreden

                                   2018                      2019                   2020                       2021

Voorzitter                    Henri Dekkers            

Secretaris                                                                             Anita Kusters

Penningmeester                                         Ans Boon

1e Lid                                                       Ad Heesbeen

 

Secretaris William van Stuijvenberg is tussentijds afgetreden.

Voorzitter Henri Dekkers is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt Wico van der Linden voor als nieuwe voorzitter en Hans Winkels en Jenny de Bruin als nieuwe bestuursleden. De functies worden door het bestuur onderling verdeeld.

Noot: Eventuele (schriftelijke) voorstellen, die na publicatie van de agenda van de ALV in Golden Nieuws binnen de gestelde termijn bij het secretariaat worden ingediend en voldoen aan de voorwaarden (zie Statuten, artikel 12 d,) zullen ter aanvulling op de website van de GRCN worden gepubliceerd.

 

 

 

Laatst bijgewerkt op 21 maart 2018

 

Activiteiten  
     
Agenda

 


 

Agenda30x30 2018

         
Datum    Evenement Plaats Info en inschrijven
         
28-03-2018 Voorzittershamer klein GRCN Algemene Leden Vergadering Eemnes Info...
         
31-03-2018 showhond1

CAC-CACIB tentoonstelling

Reuen en teven: Hans Boelaars (NL)

Goes https://www.dogshowgoes.nl/
         
01-04-2018 showhond1

CAC-CACIB tentoonstelling

Reuen en teven: Carla Heijnen (NL)

Goes https://www.dogshowgoes.nl/
         
14-04-2018 showhond1

CAC-CACIB tentoonstelling

Reuen en teven: Saskia Rathenau-Beyerman (NL)

Utrecht https://de-utrecht.nl/
         
22-04-2018 jacht Workingtest 1 Dongen Info...
Inschrijven...
         
06-05-2018 jacht

De teamwedstrijd vindt GEEN DOORGANG op 6 mei!!!
Op het terrein in Vijfhuizen krijgen wij geen toestemming om de wedstrijd te houden in de periode medio maart en eind juli i.v.m. broednesten.
De teamwedstrijd is derhalve verplaats naar ZONDAG 5 AUGUSTUS, inschrijving open tot 22 juli.

 

         

10-05-2018

showhond1

GRCN Kampioenschapsclubmatch + GRCN Fokdag 1

Reuen en teven babyklas / Reuen en teven puppyklas / Reuen tussen- / open- / fokkers- / gebruikshonden- / kampioensklas:   Mrs Lynn Kipps (Wheatcroft)

Teven tussen- / open- / fokkers- / gebruikshonden- / kampioensklas: Miss Sarah Wood (Bresharo)

Reuen en teven jeugdklas / Reuen en teven veteranenklas:        Mrs Val Tregaskis (Steval)

Fokdag: Ludy Helling-van den Elzen (NL) & Wim Wellens (NL)

Hoenderloo

Info en inschrijven...

Sluiting inschrijving:

zaterdag 21 april

         
20-05-2018 showhond1

CAC-CACIB tentoonstelling

Reuen en teven:

Venray http://wqd.nl/blvH
         
26 & 27-05-2018 jacht IWT 2018
Indien interesse om hieraan deel te nemen met een team, neem contact op met Hans Dijkgraaf.

Bologna - Italië

 
         
27-05-2018 jacht Clubdiplomadag 2 Heerle Info...
Inschrijven...
         
27-05-2018 showhond1

CAC jachthondenshow

Reuen en teven: Pluis Davern (USA)

Arnhem https://www.gundogshow.nl/
         
09-06-2018 showhond1

CAC-CACIB tentoonstelling

Reuen en teven:

Tilburg http://www.show-kcdebaronie.nl/
         
23-06-2018 showhond1

CAC-CACIB tentoonstelling

Reuen en teven:

Zwolle http://www.ijsselshow.nl/
         
24-06-2018 showhond1

CAC-CACIB tentoonstelling

Reuen en teven:

Zwolle http://www.ijsselshow.nl/
         
24-06-2018 jacht Clubdiplomadag 3 Simonshaven Info...
Inschrijven...
         
Juli / augustus jacht Duiventrek Simonshaven Meer info volgt...
         
04-08-2018 showhond1

CAC-CACIB tentoonstelling

Reuen en teven:

Den Bosch http://www.brabant-cup.nl/
         
05-08-2018 showhond1

CAC-CACIB tentoonstelling

Reuen en teven:

Den Bosch http://www.brabant-cup.nl/
         
05-08-2018 jacht Teamwedstrijd Vijfhuizen

Info... 

Inschrijven...
         
09-08-2018 showhond1

CAC-CACIB Benelux Winner Show

Reuen: Dick Rutten (NL)

Teven: Alfons Simons (NL)

Amsterdam http://www.wds2018.com/
         
10-08-2018 showhond1

CAC Specialty

Reuen en teven: Jill Peak (GB)

Amsterdam https://www.wds2018.com/
         

11-08-2018

showhond1

CAC-CACIB World Dog Show

Reuen: Igor Vyguzov (ME)

Teven: Jose Miguel Doval Sanchez (ES)

Reuen en teven jeugdklas:

Annemieke van Luijk-Grevelink (NL)

Amsterdam http://www.wds2018.com/ 
         
26-08-2018 jacht Workingtest 2 B2/A Son & Breugel Meer info volgt...
         
Augustus jacht Veldwedstrijdclinic De Heen Meer info volgt...
         
September Wandelaar zwart klein GRCN Wandeling & Buffet Ugchelen Meer info volgt...
         
15-09-2018 jacht SJP Dongen Meer info volgt...
         
13-10-2018 jacht MAP St. Oedenroede Meer info volgt...
         
17-10-2018 jacht Veldwedstrijd V.D.V. Vlissingen Meer info volgt...
         
21-10-2018 jacht Workingtest 3 C/B1 Valkenswaard Meer info volgt...
         
04-11-2018 jacht Clubdiplomadag 4 Geestmerambacht Meer info volgt...
         
12-11-2018 jacht NIMROD Gelderland http://www.nimrodnederland.nl/
         
17-11-2018 jacht Gold-Cup Spaarnwoude Meer info volgt...
         
Datum volgt... showhond1 GRCN Kastanjeshow + GRCN Fokdag 2 Locatie volgt...  Meer info volgt...
         

 Terug omhoog

Copyright © 2018 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy