Verzend naar FacebookVerzend naar Google PlusVerzend naar Twitter

 

Info 

    JPC Evenementen

        2018

Hieronder vindt u een kort overzicht van de komende wedstrijden. Verder op de pagina vindt u uitgebreide informatie over deze wedstrijden.

Datum Wedstrijd Plaats Inschrijving open op Inschrijving gesloten op  
26 & 27 mei IWT 2018 Bologna (italie)      
27 mei CLUBDIPLOMADAG 2 Heerle 01-01-2018 30-04-2018 inschrijven
24 juni CLUBDIPLOMADAG 3 Simonshaven 01-01-2018 26-05-2018 inschrijven
jul/aug NK-VW Zeeland      
05 aug TEAMWEDSTRIJD Vijfhuizen 01-01-2018 05-07-2018 inschrijven
16 aug MOCK-TRIAL WORKSHOP De Heen      
26 aug WT2 Son en Breugel 14-05-2018  12-07-2018 inschrijven
15 sep SJP Dongen 01-06-2018 20:00 uur   inschrijven
13 okt MAP Veghel 02-06-2018 19:00 uur   inschrijven
17 okt NK-VW Vlissingen      
21 okt WT C/B1 Valkenswaard      
4 nov CD4 n.n.b.      
17 nov GOLDCUP        


Legenda:

CD = Clubdiplomadag
WT = Workingtest
SJP = Standaard Jachonden Proef
MAP = Meervoudige Apporteer Preof
OWT = Orweja workingtest
IWT = International Working Test
TW   = Teamwedstrijd 
NK-VW = Nationale kampioensveldwedstrijd

  

27 MEI 2018 - CLUBDIPLOMADAG 2 - HEERLE
Dit evenement is opengesteld voor alle Retrieverrassen.
De organisatie is in handen van Dolf Helge.
Het maximum aantal toe te laten deelnemers bedraagt 100. Limitering per klasse kan worden toegepast.
De sluitingsdatum van inschrijving en betaling is 30-04-2018.

 

24 JUN 2018 - CLUBDIPLOMADAG 3 - SIMONSHAVEN
Dit evenement is opengesteld voor alle Retrieverrassen.
De organisatie is in handen van Hans Dijkgraaf.
Het maximum aantal toe te laten deelnemers bedraagt 100. Limitering per klasse kan worden toegepast.
De sluitingsdatum van inschrijving en betaling is 26-05-2018.

 

05 AUG 2018 TEAMWEDSTRIJD - VIJFHUIZEN
Dit evenement is opengesteld voor alle retrieverrassen. 
De organisatie is in handen van Joost Cornelis en Rob Tervoort.
De deelnemende combinaties worden ontvangen in restaurant 't Fort.
De kosten bedragen € 105,00 per team.
Een team bestaat uit een B2 of A-, B- en C-hond.
Het maximum aantal toegelaten teams bedraagt 20.
De sluitingsdatum van inschrijving en betaling is op 22-07-2018.

 

16 AUG 2018 MOCK-TRIAL WORKSHOP - DE HEEN
Op donderdag 16 augustus wordt er op het terrein van Herman Riemslag in de Heen een workshop mock-trial gehouden.
Als organisator van deze dag zal Petra Vingerhoets optreden met indien nodig een extra keurmeester. De ochtend zal worden besteed aan het theoretisch gedeelte waarin aandacht is voor de regels bij de OWT/Mock-trial. In de middag volgt het praktijkgedeelte.
De dag staat open voor starters, novice, alsmede open klasse.
De workshop is open voor alle retrieverrassen en het inschrijfgeld bedraagt 40,00 euro te voldoen na ontvangst bevestigingsbrief.
Wilt u hieraan deelnemen, geef u dan op bij Gera Schuurmans, email: g.schuurmans@goldenretrieverclub.nl

 

26 AUG 2018 WORKINGTEST 2 voor B2/A - SON EN BREUGEL
Dit evenement is opengesteld voor alle Retrieverrassen.
De organisatie is in handen van Sytze de Jong en de JPC gedelegeerde .
Het maximum aantal toe te laten deelnemers bedraagt 50. Limitering per klasse kan worden toegepast.
De sluitingsdatum van inschrijving en betaling is 12 juli 2018

 

15 SEP 2018 (SJP) STANDAARD JACHTHONDEN  PROEF - TE DONGEN.
Deze proef ,welke alleen is opengesteld voor Golden Retrievers met een NHSB-nummer, vindt dit jaar plaats bij de terreinen van Hondenschool Rinus Biemans. Wij kennen dit gebied vanuit het verleden, het is een mooi terrein en voorzien van een prima accommodatie. Het maximum aantal toe te laten deelnemers bedraagt 65.
Op deze proef wordt gewerkt met dood(koud) veer- en haarwild.
Het inschrijfgeld bedraagt Euro 50,00 voor GRCN-leden en Euro 55,00 voor niet-leden.Betaling dient te geschieden voor sluitingsdatum aan de JPC, datum ontvangst van uw betaling geldt als inschrijfdatum.
De organisatie van deze proef is in handen van Rinus Biemans en de JPC. 
Voor deze wedstrijd inschrijven via My Orweja, open vanaf 1 juni, 19.00 uur

 

13 OKT MAP (MEERVOUDIGE APPORTEERPROEF) - VEGHEL.
Dit evenement is opengesteld voor alle retrieverrassen met een NHSB-nummer.
Om in te kunnen schrijven dient de hond in het bezit te zijn van twee SJP-B of twee SJP-A diploma's. Zie voor de eisen het reglement jachthondenproeven Orweja via My Orweja.
Er wordt gewerkt met diverse soorten (koud) veer- en haarwild.
Het maximum aantal toe te laten deelnemers bedraagt 60, waarvan 30 A-deelnemers en 30 B-deelnemers. Echter de verdeling van de klassen is mede afhankelijk van het totaal aantal aanmeldingen.
Het inschrijfgeld bedraagt Euro 55,00 voor GRCN-leden en Euro 60,00 voor niet GRCN-leden. Betaling dient te geschieden voor sluitingsdatum, datum ontvangst van uw betaling geldt als inschrijfdatum.
De organisatie is in handen van Frans v.d. Linden de JPC.
Voor deze wedstrijd inschrijven via My Orweja, open vanaf 2 juni, 20.00 uur.

 


Copyright © 2018 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy