Verzend naar FacebookVerzend naar Google PlusVerzend naar Twitter

Slim 

   & Snel


 

De Golden Retriever is een jachthond
In de officiële standaard van de Golden Retriever staat naast een groot aantal exterieureisen ook vermeld welke karaktereigenschappen bij het ras aanwezig moeten zijn. Gehoorzaamheid en intelligentie zijn belangrijke eigenschappen, bovendien dient de Golden Retriever te beschikken over een natuurlijke werkaanleg. In de statuten van de GRCN wordt als eerste doel van de vereniging genoemd: 'het in stand houden van het ras Golden Retriever'. Dit impliceert onverkort dat alle leden van de GRCN er naar moeten streven Goldens te fokken die aan alle eisen van de rasstandaard voldoen en dus ook aan de eisen voor wat betreft werkaanleg.

jpc-12

Een veel gehoorde opmerking die we in verband met het jachthond zijn van de Golden horen is: 'Slechts een beperkt aantal GRCN-leden gaat met hun hond op jacht of doet mee aan apporteerwedstrijden! Waarom dan werkaanleg?' Er wordt dan voorbij gegaan aan het feit dat het karakter waarop velen nu de Golden als huishond hebben gekozen, bepaald is door selectie voor geschiktheid als jachthond. De rust, attentie, gemoedelijkheid, vriendelijkheid, zelfvertrouwen en will to please (willen werken voor de baas) vormen de basis voor een goede jachthond voor het werk na het schot, de Retriever. Wordt er onvoldoende op deze karaktereigenschappen gelet, dan verwordt de Golden tot een hond met een algemeen niet-specifiek karakter. Mede om haar leden in de gelegenheid te stellen hun Goldens op de specifieke jachtaanleg te laten beoordelen, heeft de GRCN als één van de eerste commissies, de Jachtproevencommissie (JPC) ingesteld.

Evenementen
Momenteel organiseert de JPC om aan de door het bestuur gestelde doelen te voldoen jaarlijks de volgende evenementen (zie ook):

Clubdiplomadagen
Op een Clubdiplomadag worden de honden tijdens het afleggen van een aantal vooraf vastgestelde proeven beoordeeld. De proeven zijn ingedeeld in 3 niveau's en worden voor het C- en B-diploma uitgevoerd met dummy's, de proeven voor het A-diploma met dood veerwild. Om de verschildende diploma's te kunnen behalen moet de hond de volgende opdrachten kunnen uitvoeren:    

diploma C:
- aangelijnd en los volgen
- uitsturen en komen op bevel
- houden van de aangewezen plaats
- apport te land en apport uit diep water
diploma B (C-diploma, aangevuld met):
- verloren apport te land
- markeerapport te land
- apport over diep water
diploma A (C- en B-diploma, aangevuld met):
- dirigeerapport te land
- apport van verre loper over breed water

 

Copyright © 2018 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy