Verzend naar FacebookVerzend naar Google PlusVerzend naar Twitter

 

Nieuws 

   & Info

 
OVERLIJDEN JEANNEKE LABRUYÈRE-DERKS.
Met het overlijden op 1 juli j.l. van Jeanneke op de leeftijd van 90+ verliezen wij een Icoon binnen onze Golden wereld.
Tot op hoge leeftijd was zij zeer betrokken bij de werkende golden retriever.
Niet alleen behoorde zij vele jaren topt de topfokkers in Nederland met haar kennel Van Renje, maar was zij ook zelf actief met het werken met haar zo geliefde ras.
Daarnaast heeft zij aan veel voorjagers training gegeven in het opleiden tot een goede jachthond, ook voor in het veld..
Zij rust nu naast haar man Rens. 

 


  

Slim 

   & Snel


 

De Golden Retriever is een jachthond
In de officiële standaard van de Golden Retriever staat naast een groot aantal exterieureisen ook vermeld welke karaktereigenschappen bij het ras aanwezig moeten zijn. Gehoorzaamheid en intelligentie zijn belangrijke eigenschappen, bovendien dient de Golden Retriever te beschikken over een natuurlijke werkaanleg. In de statuten van de GRCN wordt als eerste doel van de vereniging genoemd: 'het in stand houden van het ras Golden Retriever'. Dit impliceert onverkort dat alle leden van de GRCN er naar moeten streven Goldens te fokken die aan alle eisen van de rasstandaard voldoen en dus ook aan de eisen voor wat betreft werkaanleg.

jpc-12

Een veel gehoorde opmerking die we in verband met het jachthond zijn van de Golden horen is: 'Slechts een beperkt aantal GRCN-leden gaat met hun hond op jacht of doet mee aan apporteerwedstrijden! Waarom dan werkaanleg?' Er wordt dan voorbij gegaan aan het feit dat het karakter waarop velen nu de Golden als huishond hebben gekozen, bepaald is door selectie voor geschiktheid als jachthond. De rust, attentie, gemoedelijkheid, vriendelijkheid, zelfvertrouwen en will to please (willen werken voor de baas) vormen de basis voor een goede jachthond voor het werk na het schot, de Retriever. Wordt er onvoldoende op deze karaktereigenschappen gelet, dan verwordt de Golden tot een hond met een algemeen niet-specifiek karakter.

Mede om haar leden in de gelegenheid te stellen hun Goldens op de specifieke jachtaanleg te laten beoordelen, heeft de GRCN als een van de eerste commissies, de Jacht Proeven Commissie (JPC) ingesteld.

EVENEMENTEN
Momenteel organiseert de JPC om aan de door het bestuur gestelde doelen te voldoen jaarlijks de volgende evenementen:

CLUBDIPLOMADAGEN
Op een Clubdiplomadag worden de honden tijdens het afleggen van een aantal vooraf vastgestelde proeven beoordeeld.
De proeven zijn ingedeeld in 3 niveau's en worden voor het C- en B-diploma uitgevoerd met dummy's, de proeven voor het A-diploma met dood veerwild.
Om de verschildende diploma's te kunnen behalen moet de hond de volgende opdrachten kunnen uitvoeren;      

diploma C:
- aangelijnd en los volgen
- uitsturen en komen op bevel
- houden van de aangewezen plaats
- apport te land- apport uit diep water
diploma B (C-diploma, aangevuld met):
- verloren apport te land
- markeerapport te land
- apport over diep water
diploma A (C- en B-diploma, aangevuld met):
- dirigeerapport te land
- apport van verre loper over breed water

 

Copyright © 2017 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy