Verzend naar FacebookVerzend naar Google PlusVerzend naar Twitter

Voorzittershamer illustratie

Algemene Ledenvergadering

woensdag 28 maart 2018

Het bestuur heeft besloten dat op woensdag 28 maart 2018 de Algemene Ledenvergadering van de Golden Retriever Club Nederland wordt gehouden. De agenda zal gepubliceerd worden in het Golden Nieuws van februari 2018. Daarna worden de aanpassingen van de agenda via de website van de GRCN bekend gemaakt.

Schriftelijke voorstellen aan de algemene vergadering worden op de agenda geplaatst, indien ze tenminste zes weken voor de ALV zijn ingediend en zijn voorzien van tenminste tien handtekeningen van stemgerechtigde leden. Zij worden met een preadvies van het bestuur tenminste drie weken voor de vergadering aan de leden toegezonden, al dan niet door publicatie in het clubblad of op de website (zie ook de Statuten).

Wico van der Linden kandidaat voorzitter GRCN

Tijdens de Algemene Ledenvergadering neemt Henri Dekkers afscheid als voorzitter van de Golden Retriever Club Nederland. Henri heeft deze functie sinds 2013 bekleed.

In de periode 1989 tot heden vervulde Henri diverse functies binnen onze vereniging in onder meer de Regiocommissie Oost, de Advies en -Begeleidingscommissie, het bestuur van de Fokkerscommissie en het dagelijks bestuur van de GRCN als bestuurslid, waarnemend voorzitter en voorzitter. Vorig jaar had hij zijn positie al beschikbaar willen stellen, maar hij vond het – mede door de diverse bestuurswisselingen – niet het juiste moment. Ditmaal is zijn afscheid definitief.

Het bestuur heeft het afgelopen jaar intensief gezocht naar een geschikte opvolger en heeft die uiteindelijk ook gevonden. Het bestuur is zeer verheugd dat Wico van der Linden bereid is zich kandidaat te stellen voor de vacante positie van voorzitter. Wico is binnen de GRCN op diverse fronten actief. Hij is beheerder van Formdesk, verzorgt de Dek- en Geboortemeldingen en maakt deel uit van de redactiecommissie van de website. Zijn affiniteit met ons ras is groot. Dat heeft hij eerder uitbundig toegelicht in het juninummer van het Golden Nieuws in de rubriek ‘’de Passie van…..’’ In het dagelijks leven is hij operationeel manager bij een transportbedrijf.

Wico van der Linden zal door het bestuur op de ALV worden voorgedragen als nieuwe voorzitter. Voor de procedure rondom kandidaatstelling en benoemingen van voorzitter en bestuursleden verwijzen we graag naar de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van de GRCN.

Locatie: Hotel De Witte Bergen, Rijksweg 2, 3755 MV Eemnes, tel. : 035 - 5395800. Aanvang 19.30 uur.

Copyright © 2018 Golden Retriever Club Nederland GRCN. Designed by Hofste Consultancy