Welkom bij de Golden Retriever Club Nederland

De Golden Retriever Club Nederland is opgericht in 1956 en is de enige door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland erkende rasvereniging voor Golden Retrievers, Blauwe knop lid wordendie al meer dan zestig jaar bestaat. De GRCN behartigt de belangen van het ras de Golden Retriever.Nieuws & Bestuursmededelingen

Voorzittershamer

* Dutch Dog Data - database update

Actuele wijzigingen JPC agenda

GRCN zoekt penningmeester

* ALV uitgesteld naar 2021

 

 Tineke Antonisse

Tineke Antonisse overleden

In het paasweekeinde ontvingen wij het bericht dat Tineke Antonisse op 3 april 2021 op 76-jarige leeftijd is overleden. Tineke was een pionier in de jachthondensport en genoot een grote bekendheid in de wereld van de jacht. Haar visie is van onschatbare waarde geweest. Vanaf 1983 heeft ze met haar kennel v.d. Woudstreek veel werkende Goldens gefokt, die met succes zijn voorgebracht op veldwedstrijden en jachthondenproeven. Zij heeft in haar leven veel betekend voor de Golden Retriever Club Nederland. Wij herdenken haar als een vrouw met een groot hart voor de jachthond en voor de jacht. Tot op het laatst was zij hierin heel actief. Om recht te doen aan alles wat zij heeft betekend komen we in het juninummer van Golden Nieuws uitgebreid terug op haar verdienste voor de jachtsport.

Ron Bartens, voorzitter JPC