Voorzittershamer

ALV uitgesteld naar 2021

In augustus zag het er nog naar uit dat de maatregelen om het coronavirus een halt toe te roepen, zouden worden verlicht; inmiddels lijkt het er op dat ze juist weer zullen worden verzwaard. Bij het schrijven van dit artikel stijgen de aantallen besmette mensen naar ongekende hoogte, worden de ic’s weer zwaarder belast, zijn er weer reisbeperkingen van kracht en houdt men kritisch het effect op de zorg in de gaten om deze te kunnen waarborgen.

Ook het bestuur en commissies van de GRCN bereidden zich voor op een meer normale situatie, waarin er niet alleen evenementen, maar ook de uitgestelde Algemene Leden Vergadering zouden kunnen worden gehouden. Ten tijde van de uitbraak van corona werd de ALV verplaatst naar juni en vervolgens toen dit niet haalbaar bleek, naar november. Het organiseren van de ALV stelde het bestuur al lange tijd voor een dilemma. Enerzijds willen we zoveel mogelijk leden de mogelijkheid geven hun stem te laten horen, anderzijds hebben we ook de morele plicht ervoor te zorgen dat dit op een zo veilig mogelijke manier gebeurt.

Na het afwegen van alle voor- en nadelen, het bekijken van de mogelijkheden van vergaderlocaties en andere (digitale) opties, is het bestuur tot het besluit gekomen dat er redelijkerwijs geen mogelijkheid is een fysieke ALV te organiseren zonder het lopen van onaanvaardbare risico’s.

Het bestuur realiseert zich dat het hier om een uitzonderlijke situatie gaat en dat het zich tot het uiterste moet inspannen om de leden te informeren en verantwoording voor het gevoerde beleid af te leggen. Dit betekent dat de jaarcijfers van 2019 aan de Kas Controle Commissie ter beschikking zijn gesteld. Zij zal de ALV berichten over de financiële stand van zaken en een advies uitbrengen. Het jaarverslag van de secretaris, dat normaal gesproken wordt voorgelezen tijdens de vergadering, zal op schrift beschikbaar worden gesteld aan de leden. Naast deze twee zaken is er de goedkeuring van de notulen van de vergadering van 2019, welke moet worden gegeven en het aflopen van de bestuurstermijn van onze 2e secretaris, Anita Kusters. Zij is herkiesbaar en het bestuur wil haar voordragen voor een nieuwe termijn van 3 jaar.

Gezien de punten op deze verkorte ’agenda’ ziet het bestuur geen bezwaar de besluitvorming omtrent bovengenoemde punten te verplaatsen naar de ALV van 2021. Dit betekent dat op dat moment goedkeuring zal worden gevraagd voor de notulen 2019, financiële cijfers 2019 en de hernieuwde benoeming van Anita Kusters.

Het bestuur hoopt u hiermee te hebben geïnformeerd en rekent op uw begrip omtrent de genomen besluiten. Mocht u toch vragen hebben, kunt u deze richten aan het bestuur via mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Ik wens iedereen heel veel gezondheid en wijsheid toe in de komende moeilijke periode.

Wico van der Linden, voorzitter GRCN