contributie

Door: Hans Winkels, Penningmeester 

Contributie 2019

In de nacht van 27 op 28 juni is voor de eerste maal een incasso run gedraaid voor de contributie 2019.
Naar nu is gebleken, is bij een aantal mensen ook geïncasseerd die op een eerder tijdstip zelf de verschuldigde contributie hebben betaald. Dit is uiteraard niet de bedoeling geweest en wij zoeken met de leverancier van ons boekhoudpakket uit hoe dit mogelijk is.
Vanaf maandag 1 juli zal het teveel betaalde worden teruggestort op de bankrekeningen van de betreffende leden.
Wij bieden onze excuses aan voor eventueel ongemak.