contributie

Contributie in maart 2019

Door: Hans Winkels, Penningmeester 

Voor de leden die een automatische incasso hebben afgegeven, zal de contributie in tegenstelling tot wat in Golden Nieuws van december 2018 en februari 2019 is gemeld niet in januari, maar in maart 2019 worden geïnd. De contributie bedraagt € 30,00. Voor leden die geen automatische incasso hebben afgegeven zal de nota in maart worden verstuurd (per post of e-mail) en wordt de contributie met € 5,00 aan kosten verhoogd. Uiterlijk 15 april 2019 moet de contributie zijn voldaan.

Met ingang van 2019 zal bij de inschrijving voor een evenement of een wedstrijd een controle plaatsvinden of er geen achterstanden in de betaling van de contributie zijn. Indien de contributie niet is voldaan, zal de inschrijving niet worden geaccepteerd.

Om ons ledenbestand zo actueel mogelijk te houden, verzoeken wij u om wijzigingen in uw adresgegevens zo spoedig mogelijk aan de ledenadministratie door te geven.