Peiling nieuwe logo GRCN

Precies een jaar geleden heeft het bestuur de aanzet gegeven tot de voorbereiding van het maken van een nieuw beeldmerk van de GRCN. Inmiddels is het zo ver en kunnen we de nieuwe modellen presenteren. In het oktobernummer van Golden Nieuws treft u een uitgebreide toelichting aan waarom het logo aanpassing behoeft.

Van de nieuwe modellen is een versie in kleur en zwart wit gemaakt. Het nieuwe beeldmerk past in de restyling die Golden Nieuws en website al eerder hebben ondergaan. Uit respect voor de historie, maar ook om tot een goed vergelijk te kunnen komen is het bestaande logo opgewaardeerd.
Welke logo het wordt, staat nog niet vast. De keuze is aan de leden. Op grond van de hopelijk vele positieve reacties willen we een verantwoorde afweging maken. Er liggen dus drie logo’s voor: het opgewaardeerde oorspronkelijke logo en twee modellen in kleur en zwart wit. Voor de volledigheid is ook het oude logo toegevoegd.

Via dit formulier kan een voorkeur worden uitgesproken. Alleen leden zijn gerechtigd mee te doen aan de peiling en een ieder mag slechts 1 x stemmen. We laten de link tot eind december open staan. Daarna wordt de balans opgemaakt en zal de stemming in het februarinummer van Golden Nieuws en op de website worden gepubliceerd. Op de Algemene Ledenvergadering in maart 2020 is de definitieve presentatie.

Link naar de peiling: www.formdesk.com/kluft/peiling