contributie

Aanmaningen contributiebetaling

Het bestuur heeft 15 november de aanmaningen voor het betalen van achterstallige contributie verstuurd.

Als na deze aanmaning niet aan de betalingsverplichting wordt voldaan, zal de vordering in handen worden gegeven van een deurwaarder. Daarbij zal aanspraak worden gemaakt op de daarmee verbonden buitengerechtelijke incassokosten, alsmede de wettelijke rente.

Eveneens wordt van de leden die een contributie-achterstand hebben per direct het lidmaatschap beëindigd. Ze zijn als gevolg daarvan uitgesloten van deelname aan GRCN-activiteiten totdat de achterstand is voldaan. Dit besluit is conform art.9 van het Huishoudelijk Reglement.

Het bestuur raadt iedereen aan zo spoedig mogelijk eventuele openstaande facturen te betalen om teleurstellingen te voorkomen.