contributie

Contributie 2020

Op vrijdag 3 januari 2020 zijn de facturen voor de contributie 2020 verzonden en deze zullen in de loop van de week 2 bij u worden bezorgd. Voor de leden die een automatische incasso hebben afgegeven, zal in week 2 de afschrijving plaatsvinden. Wij verzoeken deze leden de afschrijving af te wachten en niet zelf het bedrag over te maken. Twijfelt u of u een automatische machtiging heeft afgegeven, wacht dan de factuur af waarop apart staat vermeldt of er sprake is van een machtiging. Staat dit niet vermeld dan zal er geen incasso plaatsvinden en dient u het factuurbedrag zelf over te maken.

Wij verzoeken u de contributie tijdig aan ons te voldoen, maar mocht het zo zijn dat betaling uitblijft en wij genoodzaakt zijn een herinnering te versturen, zullen wij een bedrag van € 5,00 aan administratiekosten in rekening brengen.

Het bestuur