contributie

Inning contributie gaat veranderen

Sinds een aantal jaren bestaat de mogelijkheid de contributie te voldoen door middel van een afgegeven automatische incasso. Deze betaalwijze, die het werk van de penningmeester moet verlichten, betekende in werkelijkheid echter enorm veel extra werk. Van de 550 afgegeven machtigingen gaat het in bijna 300 gevallen niet goed. Redenen zijn: onvoldoende saldo, handmatige terugboekingen, maar ook leden die dubbel betalen omdat men ondanks vermelding op de factuur niet (meer) weet dat er een machtiging is afgegeven. Al met al geeft dit een enorme werkdruk voor de penningmeester.

Conform het gestelde in art Artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement, waarin staat dat ’de contributie jaarlijks voor 15 januari op een door het bestuur te bepalen wijze dient te worden betaald’, heeft het bestuur derhalve besloten met onmiddellijke ingang het gebruik van de incassomachtiging te staken. De penningmeester zal het bestuur adviseren of en welke betaalmogelijkheid of -mogelijkheden hiervoor in de plaats komen. Te denken valt dan aan een betaallink en/of formulier via de website. Over de invulling hiervan zullen de leden tijdig worden geïnformeerd via website, het Golden Nieuws of op de factuur.