Gerard van de Coterlet benoemd tot erelid

Door: Ada Blok, foto: Fred Smink

Gerard vd Coterlet erelid

Tijdens de digitale ALV op 30 juni jl. stemde de vergadering in met het voorstel van het bestuur om Gerard van de Coterlet te benoemen tot erelid van onze vereniging. Typerend voor deze ‘man achter de schermen’: zelf was hij er niet bij …

Voor het juninummer van het Golden Nieuws in 2014 bracht ik al eens een bezoek aan Gerard en werd uitgebreid stilgestaan bij zijn vele verdiensten voor de club sinds 1988, met name bestaand uit zijn onvermoeibare inzet bij de organisatie en opbouw van evenementen. Reden om in het verlengde daarvan telefonisch met Gerard terug te blikken op zijn bijzondere onderscheiding.

Gerard werd totaal verrast en overdonderd door het hem toegekende erelidmaatschap. Hij nam geen deel aan de digitale ALV, want: ,,Die dingen zijn niks voor mij. Ik heb liever gewoon bij elkaar”. Hij was dan ook totaal onwetend van de gebeurtenissen online op 30 juni en werd de volgende dag gebeld door voorzitter Wico van der Linden met de mededeling en de felicitaties over het erelidmaatschap. Zijn vrouw Marian bleek echter wel al zeer geruime tijd op de hoogte te zijn van de voorgenomen benoeming. Deze had al plaats moeten vinden tijdens de fysieke ALV in 2020, die afgelast werd vanwege corona. Marian was toen al gepolst door het bestuur om ervan verzekerd te zijn dat Gerard en zij aanwezig zouden zijn bij die ALV om de onderscheiding in ontvangst te nemen. Al die tijd, ruim een jaar lang, heeft zij het nieuws stil weten te houden voor Gerard. ,,Ik dacht ook dat ik haar na 50 jaar wel kende”, aldus de nuchtere Gerard, als ik mijn verwondering hierover uitspreek.

Gevraagd naar zijn reactie op het erelidmaatschap, verklaart Gerard heel erg blij te zijn vanwege de waardering die eruit spreekt. In het 65-jarige bestaan van de GRCN gingen slechts zes personen hem voor met deze benoeming, van wie er nog drie in leven zijn. Gevraagd naar of er ook een fysieke herinnering verbonden is aan zijn benoeming, zoals een oorkonde of een speldje, antwoordt Gerard dat hij dat niet weet. “Wico komt nog een keer bij mij langs, heb ik begrepen”. Na het interview heb ik begrepen dat Gerard inderdaad nog een oorkonde of een andere passende blijvende herinnering wacht om zijn status als erelid te bevestigen.

Intussen popelt het jongste erelid om eindelijk weer eens aan de slag te kunnen bij een evenement. Zijn teleurstelling is groot, omdat de KCM/Fokdag ook dit jaar weer moet worden afgelast. ,,De opslag van de spullen van de club is in een garage hier maar twee minuten vandaan. Als ik het signaal krijg dat we weer een evenement mogen houden ga ik er direct naar toe en begin ik morgen met opbouwen!”, aldus Gerard. Hij voegt eraan toe dat hij ernaar uitkijkt om, naast de reguliere shows, een dag met ‘allemaal leuke dingen’ te kunnen organiseren voor de leden zodra de pandemie onder controle is. ,,Met elkaar zijn, bijpraten, de honden zien, daar gaat het om”.