Voorzittershamer met Golden

Voorzitter treedt tijdelijk terug

Wico van der Linden heeft laten weten dat hij onder meer om gezondheidsredenen zijn functie als voorzitter van de Golden Retriever Club Nederland tijdelijk neerlegt. Afhankelijk van zijn persoonlijke situatie zal eind van het jaar duidelijk worden of hij terugkeert of dat zijn terugtreden definitief is. In het laatste geval zal de GRCN op zoek moeten naar een nieuwe voorzitter. De taken van de voorzitter zijn onder de huidige bestuursleden verdeeld. Eerste secretaris Jenny de Bruin is gedurende de afwezigheid van Wico van der Linden de contactpersoon.