Contributie 2022

De contributie voor het verenigingsjaar 2022 bedraagt onveranderd ten opzichte van voorgaande jaren € 35,00 voor hoofdleden en € 7,50 voor medeleden. Inmiddels is op advies van de nieuwe penningmeester, de administratie van de vereniging ondergebracht bij een extern administratie- en advieskantoor. Het Administratie- en Advieskantoor Midden-Brabant uit Tilburg gaat vanaf het jaar 2022 de inning van de contributie van de GRCN verzorgen.

Conform het gestelde in artikel 8 van het Huishoudelijk Reglement, waarin vermeld staat dat ’de contributie jaarlijks voor 15 januari op een door het bestuur te bepalen wijze dient te worden betaald’, heeft het bestuur derhalve besloten de contributieheffing en -inning/-incasso inclusief de herinneringen door het externe kantoor te laten verzorgen.

Dat betekent dat de leden vóór 15 januari 2022 een factuur zullen ontvangen voor het contributiebedrag voor het jaar 2022. Is er geen automatische incasso afgegeven, dat dient het bedrag per omgaande te worden voldaan op de op de factuur aangegeven wijze.