Commissie Jachthonden (CJ)

De Commissie Jachthonden is een samenwerking tussen de KJV (Koninklijke Jagersvereniging) en de Raad van Beheer.

Op de Orweja website van de KJV heeft de Commissie Jachthonden/Orweja (Organisatie Wedstrijdwezen Jachthonden) algemene informatie vermeld staan betreffende reglementen voor de jachthondenproef, OWT en veldwedstrijden. Verder informatie over inschrijven via MY Orweja.

Onder de CJ vallen de Commissie Jachthonden Proeven (CJP - jachthondenproef, MAP), het Field Trial Comite (FTC - Veldwedstrijden, OWT) en de Jachthonden Wedstrijd Raad (JWR). In deze laatste Commissie zitten de vertegenwoordigers van de veldwedstrijd organiserende verenigingen (VWOV). De JWR komt tweemaal per jaar bij elkaar en bespreekt o.a. wedstrijdagenda's, reglement-aanpassingen etc..

Vanaf mei 2013 is het alleen nog mogelijk in te schrijven op jachthondenproeven, OWT's en veldwedstrijden via het digitale Orweja wedstrijden systeem "My Orweja".