Verleden & Heden 

De Golden Retriever Club Nederland is opgericht in 1956 en is de enige door de Raad van Beheer op Kynologisch gebied in Nederland erkende rasvereniging voor Golden Retrievers, die al meer dan zestig jaar bestaat. De GRCN behartigt de belangen van het ras de Golden Retriever. De GRCN streeft ernaar de Golden Retriever zowel lichamelijk als geestelijk op het gewenste peil te houden en verwacht van haar leden dat zij dit doel onderschrijven.

Activiteiten

 De GRCN organiseert jaarlijks een aantal evenementen zoals:

- De Kampioenschapsclubmatch

- Twee Fokdagen inclusief DNA-prikdagen

- Twee Open shows: Nieuwjaarsshow en Najaarsshow

- Wandeling & Buffet

- Diplomadagen, Workingtesten en Veldwedstrijden


De GRCN geeft zes keer per jaar het clubblad
"GOLDEN NIEUWS" uit. Een fraai uitgevoerd blad vol wetenswaardigheden over ons ras dat aan onze hoofdleden wordt toegezonden. Daarnaast kunt u als lid een account aanvragen voor ZooEasy, de databank van de GRCN waar de gegevens van ongeveer 200.000 Golden Retrievers staan opgeslagen.

Hoe wordt u lid? 

Wanneer u lid wilt worden van onze vereniging, dan kunt u zich via de website aanmelden. De vereniging kent ook "medeleden": partner en/of gezinsleden, wonende op hetzelfde adres als het (hoofd)lid, zij kunnen zich hiervoor aanmelden. Zij hebben recht op deelname aan de door de GRCN georganiseerde evenementen. Tevens hebben zij stemrecht tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV). Uw lidmaatschap gaat pas in als u de contributie heeft voldaan, uw naam in het Golden Nieuws is gepubliceerd en er binnen 2 maanden na de publicatie geen bezwaren tegen u zijn ingebracht. Na ongeveer een jaar wordt uw aspirant-lidmaatschap omgezet in een gewoon lidmaatschap (zie Statuten).

Wilt u ook lid worden van de GRCN, klik dan hier voor meer informatie over de lidmaatschapprocedure van de GRCN.

Aanschaf van een pup

U dient zelf contact op te nemen met de fokkers die staan vermeld op de lijst met geboren nesten. Deze nesten zijn voortgekomen uit ouderdieren die aan de eisen, conform de doelstelling van de vereniging en het fokreglement hebben voldaan. Dit betekent dat honden waarmee wordt gefokt, zijn onderzocht op de bij dit ras momenteel bekend zijnde erfelijke aandoeningen: HD, ED, oogafwijkingen en DNA testen op PRA1, PRA2 en Ichthyosis. Ook moeten de ouderdieren een goed karakter hebben.

Jachthond

De Golden Retriever is een jachthond. Hij/zij apporteert onder andere het wild uit water. Hij is dol op water en modder. Veel vrije beweging is nodig om het in aanleg fijne, betrouwbare karakter goed tot ontwikkeling te laten komen. Om de ontwikkeling van de Golden Retriever te stimuleren en om u als "baas" iets te leren, zijn er cursussen, onder andere puppycursussen georganiseerd door de kynologenclub(s).

Verdere informatie

De GRCN kent ook Ereleden en leden met een Speld van Verdienste. Hier vind u een overzicht.a { text-decoration: none;color: blue; }