JPC Agenda


ivm het corona virus geldt voor ieder JPC-evenement dat wij ons houden aan de regels van het RIVM en het opgestelde corona protocol. Ons protocol vind u hier:   

IVM de verlengde Lock-down moeten de wedstrijd dummy’s helaas nog weer even aan de kapstok blijven hangen.

Evenementen in groepsverband zijn nog steeds niet toegestaan. De maatregelen die nodig zijn om het coronavirus terug te dringen zijn afhankelijk van het aantal besmettingen en de drukte in de zorg. Dit is, zeker met de nieuwe variant, niet te voorspellen en maakt het organiseren van evenementen lastig.

Om die reden zijn tot nader bericht alle inschrijvingen voor de evenementen van de JPC/GRCN die gepland staan voor 1 juli 2021 voor onbepaalde tijd opgeschort.

Dit betekent echter niet dat er niet wordt nagedacht over de eventuele consequenties van de coronamaatregelen voor een evenement. De organisaties zijn achter de schermen druk bezig om vanuit organisatorisch perspectief te bekijken of ze een evenement wel of niet door kunnen laten gaan. Zo wordt er uiteraard ook gedacht aan de datum waarop zij duidelijkheid moeten geven of ze een evenement wel of niet kunnen organiseren en jullie als voorjagers hierover kunnen informeren. 

Zodra er duidelijkheid is zal via de diverse bekende kanalen worden gepubliceerd wanneer een inschrijving open gaat of een evenement wordt geannuleerd.

 Terug omhoog