JPC Agenda


ivm het corona virus geldt voor ieder JPC-evenement dat wij ons houden aan de regels van het RIVM en het opgestelde corona protocol. Ons protocol vind u hier:   

IVM de verlengde Lock-down en overige maatregelen moeten de wedstrijd dummy’s helaas nog weer even aan de kapstok blijven hangen.

Evenementen in groepsverband zijn nog steeds niet toegestaan. De maatregelen die nodig zijn om het coronavirus terug te dringen zijn afhankelijk van het aantal besmettingen en de drukte in de zorg. Dit is, zeker met de nieuwe variant, niet te voorspellen en maakt het organiseren van evenementen lastig.

Om die reden zijn tot nader bericht alle inschrijvingen voor de evenementen van de JPC/GRCN die gepland staan voor 1 juli 2021 voor onbepaalde tijd opgeschort.


13-4 2021 - 
De DUO wedstrijd in Heerle is verplaatst naar 11 juli, hopelijk gaat dat lukken!!

Mededeling Orweja 12 april 2021-
Wijziging inschrijving van deelnemers voor Jachthondenproeven:
Tot nu toe werd de inschrijving voor alle SJP’s opengezet op één datum en voor alle MAP’s op één -latere-datum. Dat gaf een enorme run op deze inschrijvingen, direct na de openstelling. Hiervoor moest extra capaciteit worden aangevraagd bij de provider om al deze data op dat moment te kunnen verwerken. Ook moesten de deelnemers (te) lang van tevoren beslissen of en wanneer zij aan een proef mee wilden doen. Daarom heeft de CJP besloten de inschrijving structureel te wijzigen. In het vervolg zal deze gespreid plaatsvinden. De inschrijving van elke SJP en MAP zal telkens 10 weken voor de wedstrijddatum worden opengezet.

Afhankelijk van de geldende coronamaatregelen (nog steeds is onduidelijk wanneer de jachthondenproeven in 2021 weer gehouden kunnen worden) kan er zo adequaat en meer flexibel op het openzetten van de inschrijvingen worden gestuurd. De reeds genoemde openingsdatum van 1 mei 2021 zal gelden voor de jachthondenproeven met de wedstrijddatum voor 15 juli 2021. De volgende proeven zullen telkens 10 weken voor de wedstijddatum worden opengezet.

Vanwege de afgelastingen door het coronavirus is het SJP seizoen verlengd tot 31 december 2021.

Mocht het zo zijn dat er door omstandigheden minder MAP’s kunnen worden georganiseerd, dan vindt  limitering plaats van 3 tot 5 deelnames. Als er meer deelnames worden geregistreerd  dan kan men zich niet meer plaatsen voor de NIMROD.


Ondanks dat we veel evenementen weer moeten anuleren betekent dit echter niet dat er niet wordt nagedacht over de eventuele mogelijkheden  voor een evenement. De organisaties zijn achter de schermen druk bezig om vanuit organisatorisch perspectief te bekijken of ze een evenement wel of niet door kunnen laten gaan. Zo wordt er uiteraard ook gedacht aan de datum waarop zij duidelijkheid moeten geven of ze een evenement wel of niet kunnen organiseren en jullie als voorjagers hierover kunnen informeren. 

Zodra er duidelijkheid is zal via de diverse bekende kanalen worden gepubliceerd wanneer een inschrijving open gaat of een evenement wordt verplaatst of afgelast.

 Terug omhoog