JPC Agenda


ivm het corona virus geldt voor ieder JPC-evenement dat wij ons houden aan de regels van het RIVM en het opgestelde corona protocol. Ons protocol vind u hier:   

IVM de verlengde Lock-down en overige maatregelen moeten de wedstrijd dummy’s helaas nog weer even aan de kapstok blijven hangen.

Evenementen in groepsverband zijn nog steeds niet toegestaan. De maatregelen die nodig zijn om het coronavirus terug te dringen zijn afhankelijk van het aantal besmettingen en de drukte in de zorg. Dit is, zeker met de nieuwe variant, niet te voorspellen en maakt het organiseren van evenementen lastig.

Om die reden zijn tot nader bericht alle inschrijvingen voor de evenementen van de JPC/GRCN die gepland staan voor 1 juli 2021 voor onbepaalde tijd opgeschort.


Mededelingen:

28-5-2021 
Nog meer goed nieuws, de CD in Simonshaven op 20 juni én de Duo wedstrijd in Heerle op 11 juli kunnen ook doorgaan!
houd er rekening mee dat de organisatie anders zal zijn dan normaal voor de CD ivm de nog geldende regels. Voor de Duo wedstrijd bekijken we op een later moment wat er wel en niet mogelijk is.
Voor de overige geplande evenementen zal per periode een beslissing genomen worden dus houd de site in de gaten!


Ondanks dat we veel evenementen weer moeten anuleren betekent dit echter niet dat er niet wordt nagedacht over de eventuele mogelijkheden  voor een evenement. De organisaties zijn achter de schermen druk bezig om vanuit organisatorisch perspectief te bekijken of ze een evenement wel of niet door kunnen laten gaan. Zo wordt er uiteraard ook gedacht aan de datum waarop zij duidelijkheid moeten geven of ze een evenement wel of niet kunnen organiseren en jullie als voorjagers hierover kunnen informeren. 

Zodra er duidelijkheid is zal via de diverse bekende kanalen worden gepubliceerd wanneer een inschrijving open gaat of een evenement wordt verplaatst of afgelast.

 Terug omhoog