Ereleden

Gerard van de Coterlet

Hans Dijkgraaf

Riet te Riele-Telling

Heleen Rima

Lenny Kool-Benz †                     

Greet van Rhijn-Zuur †              

Carrie van Crevel-van Oss †    

 

Speld van Verdienste

Annemieke van Luijk-Grevelink

Jan van Walsum

John Tiranti

Piet Mol †

Riet Mol-van Kuijk †

Yvonne Bennis-van der Heijden

Riet te Riele-Telling

Rob Poerbodipoero

Heleen Rima

Gerard van de Coterlet

Ada Smink

Ben Jeursen

Hans Dijkgraaf

Elsa Stevens

Jaap Bouhuijs

Wiebe Baanstra

Henri Dekkers

Michel Vogel

Bart van Maren

Ada Blok

Trudy den Boesterd

Gera Schuurmans

Nico Bal